AKTUALNOŚCI
 
 

Każdy człowiek jest ważny
18.11.2011 r.


  
Szczególną opieką w okresie zimowym powinniśmy otoczyć bezdomnych. Niska temperatura w nocy może być groźna dla osób nie mających przysłowiowego dachu nad głową.

-Za osobę bezdomną uważa się osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym, niezameldowaną na pobyt stały, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania. Takich osób mamy w gminie 22. Są to ludzie potrzebujący pomocy, bowiem sami nie potrafią sobie ze swoimi problemami poradzić. Przyczyny bezdomności są różne: załamanie psychiczne, utrata pracy, alkoholizm, porzucenie przez rodzinę lub wykluczenie z jej kręgu, nieumiejętność znalezienia sobie miejsca w społeczeństwie - opowiada młodszy inspektor Jerzy Prokopowicz.

-Bezdomni zasiedlają przede wszystkim pustostany. Wiemy, gdzie nocują w Strzegomiu czy na wsiach. Znamy ich wszystkich z imienia i nazwiska. Diagnozujemy sytuację, monitorujemy teren, kierujemy ich do instytucji czy organizacji, gdzie uzyskają pomoc, np. do Schroniska im. św. Brata Alberta w Świdnicy, Stołówki im. Brata Alberta przy Bazylice Strzegomskiej, czy do OPS w Strzegomiu. Uwrażliwiamy społeczeństwo również na to, by meldowali nam o bezdomnych, nadużywających alkoholu, aby nie stała im się krzywda zimą. Osoby nietrzeźwe są szczególnie narażone na wychłodzenie, a co za tym idzie, na zamarznięcie - powiedział młodszy inspektor Sławomir Kownacki.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Strzegomiu zwrócili się z apelem do bezdomnych, aby na okres zimowy zadeklarowali chęć pobytu w Schronisku św. Brata Alberta w Świdnicy lub, jeżeli odmawiają, wypełnili specjalnie w tym celu przygotowaną ankietę, wyłożoną w miejscach najczęstszego kontaktu z nimi, tj. w Stołówce im. św. Brata Alberta przy Bazylice Strzegomskiej oraz w siedzibie Straży Miejskiej w Strzegomiu
- Osoby bezdomne kierujemy do schronisk, najbliższe jest w Świdnicy, ale mamy naszych bezdomnych w całej Polsce. Za ich pobyt w schronisku płacimy miesięcznie około 500- 600 zł, w zależności od wysokości stawki dziennego pobytu. Z osobami bezdomnymi zawieramy kontrakty socjalne, które polegają na tym, że taka osoba musi zarejestrować się w urzędzie pracy, być aktywna, może także ubiegać się o mieszkanie socjalne w gminie. Kontrakty zawieramy po to, żeby próbować wyciągnąć ich z problemu bezdomności - powiedziała pani Bożena Brańka kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.

Jak możemy pomóc bezdomnym w Gminie Strzegom? OPS proponuje miejsca w schroniskach- aktualnie przebywa w nich 4 osoby( łącznie w roku 2011 przebywało w nich 11 osób) oraz zasiłki celowe w formie talonu talony na zakupy żywności i środków czystości. Zaś stołówka charytatywna zapewnia ciepłe posiłki . Akcje charytatywne prowadzone przy parafiach stwarzają możliwość uzyskania ciepłej odzieży. Ośrodek Pomocy Społecznej i stołówka charytatywna są gotowe do niesienia pomocy osobom bezdomnym przed tegoroczną zimą. Trzeba tylko się zgłosić do wskazanych jednostek, jak apeluje Straż Miejska.

RzP

   

 

STRAŻ MIEJSKA
GMINY STRZEGOM

INFORMACJA DLA OSÓB BEZDOMNYCH

Osoby bezdomne, potrzebujące pomocy proszone są o kontakt:

  • ze Strażą Miejską Gminy Strzegom, ul. Kościuszki 2
    lub tel. 074-649-12-94.

  • z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ul. Armii Krajowej 23,
    tel.074-647-71-80.

  • ze Schroniskiem dla osób bezdomnych "św. Brata Alberta" w Świdnicy, ul. Westerplatte 51, tel. 074-856-97-70

 


 

do góry  |