OPS w Strzegomiu
 
 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Strzegomiu


  
 

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego okres zasiłkowy 2016/2017

 

Listopad 2016r.

Grudzień 2016r.

Styczeń  2017r.

07.11.2016 ABCĆDEFGHIJ

05.12.2016 ABCĆDEFGHIJ

10.01.2017 ABCĆDEFGHIJ

09.11.2016  K

06.12.2016 K

11.01.2017 K

10.11.2016 LŁMNOPR

07.12.2016 LŁMNOPROPR

12.01.2017 LŁMNOPR

14.11.2016 SŚTUVWZŹŻ

08.12.2016 SŚTUVWZŹŻ

13.01.2017 SŚTUVWZŹŻ

15.11.2016 Fund. Alim

21.12.2016 Fun.Alim

16.01.2017 Fund.Alim

 

Luty 2017r.

Marzec 2017r.

Kwiecień 2017r.

06.02.2017 ABCĆDEFGHIJ

09.03.2017 ABCĆDEFGHIJ

06.04.2017 ABCĆDEFGHIJ

07.02.2017 K

13.03.2017 K

07.04.2017 K

09.02.2017 LŁMNOPR

14.03.2017 LŁMNOPR

11.04.2017 LŁMNOPR

10.02.2017 SŚTUVWZŹŻ

15.03.2017 SŚTUVWZŹŻ

12.04.2017 SŚTUVWZŹŻ

15.02.2017 Fund. Alim

16.03.2017 Fun.Alim

13.04.2017 Fund.Alim

 

Maj 2017r.

Czerwiec 2017r.

Lipiec 2017r.

09.05.2017 ABCĆDEFGHIJ

05.06.2017 ABCĆDEFGHIJ

06.07.2017 ABCĆDEFGHIJ

10.05.2017  K

06.06.2017 K

11.07.2017 K

11.05.2017 LŁMNOPR

07.06.2017 LŁMNOPR

12.07.2017 LŁMNOPR

12.05.2017 SŚTUVWZŹŻ

12.06.2017 SŚTUVWZŹŻ

13.07.2017 SŚTUVWZŹŻ

15.05.2017 Fund. Alim

13.06.2017 Fun.Alim

14.07.2017 Fund.Alim

 

Sierpień 2017r.

Wrzesień 2017r.

Październik 2017r.

07.08.2017 ABCĆDEFGHIJ

11.09.2017 ABCĆDEFGHIJ

10.10.2017 ABCĆDEFGHIJ

09.08.2017  K

12.09.2017 K

11.10.2017 K

10.08.2017 LŁMNOPR

13.09.2017 LŁMNOPR

12.10.2017 LŁMNOPR

16.08.2017 SŚTUVWZŹŻ

14.09.2017 SŚTUVWZŹŻ

13.10.2017 SŚTUVWZŹŻ

18.08.2017 Fund. Alim

15.09.2017 Fun.Alim

16.10.2017 Fun.Alim

 


 

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Wniosek oraz listę instytucji można znaleźć
na stronie www.rodzina.gov.pl 
oraz
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu
ul. Armii Krajowej 23 pok. 319.


ZOSTAŃ LOKALNYM PARTNEREM
KARTY DUŻEJ RODZINY

Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do lokalnego programu "Strzegom dla rodziny".
Program ,,Strzegom dla rodziny ” to program działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie naszej Gminy.

Partnerem programu może zostać każda firma i instytucja, niezależnie od sektora i wielkości. Jedynym warunkiem jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin, które posiadają Kartę Dużej Rodziny. Oferowanie zniżek lub innych preferencji dla rodzin wielodzietnych może zwiększyć rozpoznawalność i zainteresowanie Państwa działalnością, a co za tym idzie stwarza szansę zyskania prestiżu i zbudowania długotrwałych relacji z jej odbiorcami.

Szczegółowe warunki współpracy uzgadniane są po weryfikacji deklaracji. Przedstawiciel Gminy Strzegom skontaktuje się z Państwem celem przybliżenia szczegółów możliwej współpracy partnerskiej w ramach Programu.
Dołączenie do Programu jest bezpłatne.

Partnerzy mogą posługiwać się logo "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny" w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Lista firm, które włączyły się do programu będzie dostępna na stronie www.strzegom.pl 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres : biuletyn@strzegom.pl  lub bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu ul. Armii Krajowej 23

 


PLIKI DO POBRANIA:


Terminy wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego okres zasiłkowy 2015/2016

 

Listopad 2015r.

Grudzień 2015r.

Styczeń  2016r.

23.11.2015 ABCĆDEFGHIJ

03.12.2015 ABCĆDEFGHIJ

21.01.2016 ABCĆDEFGHIJ

24.11.2015  K

04.12.2015 K

22.01.2016 K

25.11.2015 LŁMNOPR

09.12.2015 LŁMNOPROPR

25.01.2016 LŁMNOPR

26.11.2015 SŚTUVWZŹŻ

10.12.2015 SŚTUVWZŹŻ

26.01.2016 SŚTUVWZŹŻ

27.11.2015 Fund. Alim

18.12.2015 Fun.Alim

27.01.2016 Fund.Alim

 

Luty 2016r.

Marzec 2016r.

Kwiecień 2016r.

10.02.2016 ABCĆDEFGHIJ

10.03.2016 ABCĆDEFGHIJ

11.04.2016 ABCĆDEFGHIJ

11.02.2016 K

11.03.2016 K

12.04.2016 K

12.02.2016 LŁMNOPR

14.03.2016 LŁMNOPR

13.04.2016 LŁMNOPR

15.02.2016 SŚTUVWZŹŻ

15.03.2016 SŚTUVWZŹŻ

14.04.2016 SŚTUVWZŹŻ

25.02.2016 Fund. Alim

24.03.2016 Fun.Alim

25.04.2016 Fund.Alim

 

Maj 2016r.

Czerwiec 2016r.

Lipiec 2016r.

10.05.2016 ABCĆDEFGHIJ

10.06.2016 ABCĆDEFGHIJ

11.07.2016 ABCĆDEFGHIJ

11.05.2016  K

13.06.2016 K

12.07.2016 K

12.05.2016 LŁMNOPR

14.06.2016 LŁMNOPR

13.07.2016 LŁMNOPR

13.05.2016 SŚTUVWZŹŻ

15.06.2016 SŚTUVWZŹŻ

14.07.2016 SŚTUVWZŹŻ

25.05.2016 Fund. Alim

22.06.2016 Fun.Alim

25.07.2016 Fund.Alim

 

Sierpień 2016r.

Wrzesień 2016r.

Październik 2016r.

09.08.2016 ABCĆDEFGHIJ

12.09.2016 ABCĆDEFGHIJ

11.10.2016 ABCĆDEFGHIJ

10.08.2016  K

13.09.2016 K

12.10.2016 K

11.08.2016 LŁMNOPR

14.09.2016 LŁMNOPR

13.10.2016 LŁMNOPR

12.08.2016 SŚTUVWZŹŻ

15.09.2016 SŚTUVWZŹŻ

14.10.2016 SŚTUVWZŹŻ

25.08.2016 Fund. Alim

26.09.2016 Fun.Alim

 

 


"Nowe Możliwości"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu kończy realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Nowe Możliwości", który skierowany był do osób bezrobotnych korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu.

Celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej i nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy, nabycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych wśród osób będących klientami ośrodka. W czasie trwania projektu uczestnicy korzystali z różnorodnych form wsparcia m.in.: wzięli udział w warsztatach z komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji, których celem było zrozumienie istoty komunikowania się, poznanie reakcji interpersonalnych, ćwiczenie technik aktywnego słuchania, ćwiczenie sposobów udzielania informacji zwrotnych, rozumienie mowy ciała w kontekście komunikacji niewerbalnej. Ponadto uczestniczyli w warsztatach kompetencji społecznych pomagających w powrocie na rynek pracy (nabycie umiejętności poszukiwania pracy, przygotowanie się do procesu rekrutacyjnego poprzez umiejętne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych). Skorzystali także z indywidualnych konsultacji z psychologiem i doradcą zawodowym, a także z kursu podnoszącego kwalifikacje zawodowe: "Magazynier - logistyk z obsługą wózków widłowych i kasy fiskalnej".


Terminy wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego okres zasiłkowy 2014/2015

 

Listopad 2014r.

Grudzień 2014r.

Styczeń  2015r.

13.11.2014 ABCĆDEFGHIJ

03.12.2014 ABCĆDEFGHIJ

21.01.2015 ABCĆDEFGHIJ

12.11.2014  K

05.12.2014 K

22.01.2015 K

14.11.2014 LŁMNOPR

09.12.2014 LŁMNOPROPR

23.01.2015 LŁMNOPR

17.11.2014 SŚTUVWZŹŻ

10.12.2014 SŚTUVWZŹŻ

26.01.2015 SŚTUVWZŹŻ

24.11.2014 Fund. Alim

11.12.2014 Fun.Alim

27.01.2015 Fund.Alim

 

Luty 2015r.

Marzec 2015r.

Kwiecień 2015r.

11.02.2015 ABCĆDEFGHIJ

11.03.2015 ABCĆDEFGHIJ

07.04.2015 ABCĆDEFGHIJ

16.02.2015 K

16.03.2015 K

10.04.2015 K

23.02.2015 LŁMNOPR

18.03.2015 LŁMNOPR

14.04.2015 LŁMNOPR

24.02.2015 SŚTUVWZŹŻ

23.03.2015 SŚTUVWZŹŻ

22.04.2015 SŚTUVWZŹŻ

26.02.2015 Fund. Alim

25.03.2015 Fun.Alim

24.04.2015 Fund.Alim

 

Maj 2015r.

Czerwiec 2015r.

lipiec 2015r.

11.05.2015 ABCĆDEFGHIJ

10.06.2015 ABCĆDEFGHIJ

10.07.2015 ABCĆDEFGHIJ

13.05.2015  K

12.06.2015 K

13.07.2015 K

14.05.2015 LŁMNOPR

16.06.2015 LŁMNOPR

15.07.2015 LŁMNOPR

22.05.2015 SŚTUVWZŹŻ

18.06.2015 SŚTUVWZŹŻ

17.07.2015 SŚTUVWZŹŻ

26.05.2015 Fund. Alim

24.06.2015 Fun.Alim

23.07.2015 Fund.Alim

 

Sierpień 2015r.

Wrzesień 2015r.

październik 2015r.

10.08.2015 ABCĆDEFGHIJ

14.09.2015 ABCĆDEFGHIJ

12.10.2015 ABCĆDEFGHIJ

12.08.2015  K

16.09.2015 K

14.10.2015 K

14.08.2015 LŁMNOPR

23.09.2015 LŁMNOPR

16.10.2015 LŁMNOPR

25.08.2015 SŚTUVWZŹŻ

25.09.2015 SŚTUVWZŹŻ

22.10.2015 SŚTUVWZŹŻ

26.08.2015 Fund. Alim

28.09.2015 Fun.Alim

26.10.2015 Fun.Alim

 


Przewodnik o miejscach pomocy i wsparcia dla mieszkańców powiatu świdnickiego


Informacja o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy utracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 roku.

Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ właściwy ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych wszczynać będzie na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek będzie można składać maksymalnie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. 14 maja 2014r. od do 15 września 2014 r. Jeżeli w ww. okresie, toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia.


Podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego
 
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicom, którzy rezygnują z pracy, by zajmować się niepełnosprawnym dzieckiem. Od maja 2014 świadczenie podniesione zostanie do 800,00 zł netto, od stycznia 2015 roku do 1200 zł netto, a od stycznie 2016 roku do 1300 zł netto.
 


 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt." Nowe Możliwości " , który skierowany jest do osób bezrobotnych korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy , nabycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych wśród osób będących klientami Ośrodka .
Uczestnicy projektu będą mogli korzystać z różnorodnych form wsparcia m.in. :

 • W warsztatach z Komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji , których celem będzie zrozumienie istoty komunikowania się, poznanie reakcji interpersonalnych, ćwiczenie technik aktywnego słuchania, ćwiczenie sposobów udzielania informacji zwrotnych, rozumienie mowy ciała w kontekście komunikacji niewerbalnej
 • W warsztatach z Doradztwa zawodowego obejmujących : umiejętność poszukiwania pracy, profesjonalne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych oraz indywidualne spotkania z Doradcą Zawodowym
 • Kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe dobranych indywidualnie do predyspozycji i potrzeb uczestników

Projekt "Nowe możliwości"
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach POKL 2007-2013


Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt." Nowe Możliwości " , który skierowany jest do osób bezrobotnych korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy , nabycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych wśród osób będących klientami Ośrodka .
Uczestnicy projektu będą mogli korzystać z różnorodnych form wsparcia m.in. :

 • W warsztatach z Komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji , których celem będzie zrozumienie istoty komunikowania się, poznanie reakcji interpersonalnych, ćwiczenie technik aktywnego słuchania, ćwiczenie sposobów udzielania informacji zwrotnych, rozumienie mowy ciała w kontekście komunikacji niewerbalnej
 • W warsztatach z Doradztwa zawodowego obejmujących : umiejętność poszukiwania pracy, profesjonalne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych oraz indywidualne spotkania z Doradcą Zawodowym
 • Kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe dobranych indywidualnie do predyspozycji i potrzeb uczestników

Projekt "Nowe możliwości" 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach POKL 2007-2013

 


 

Informacja w związku z udzielaniem pomocy rodzinom i osobom, które wychowują dzieci niepełnosprawne.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu udziela rodzinom i osobom, które wychowują dzieci niepełnosprawne w formie świadczeń rodzinnych , a min.:

1. świadczenie pielęgnacyjne , przysługuje rodzicom , opiekunowi faktycznemu dziecka , osobie będącą rodziną zastępczą spokrewnioną (w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) - jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania
opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki
lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji
oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
rehabilitacji i edukacji.

Do świadczenia pielęgnacyjnego należy złożyć wniosek wraz z dokumentami :

 • orzeczenie o niepełnosprawności wraz ze wskazaniami w pkt 7 i pkt 8- wymaga
 • akt urodzenia dziecka
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy , że osoba ubiegająca się o świadczenie pielęgnacyjne nie podejmuje zatrudnienia , lub rezygnuje z zatrudnienia , w celu sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym
 • wysokość świadczenia pielęgnacyjnego 620,00zł miesięcznie
  1a. pomoc finansowa w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 200,00zł od 1 stycznia 2014 do 31 marca 2014r.

2. zasiłek pielęgnacyjny przysługuje
1) niepełnosprawnemu dziecku;
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) osobie, która ukończyła 75 lat.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia,
legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność

Do zasiłku pielęgnacyjnego należy złożyć wniosek wraz z dokumentami :

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym
 • akt urodzenia dziecka
 • kserokopia dowodu tożsamości rodzica
 • wysokość zasiłku pielęgnacyjnego 153,00zł miesięcznie .

3. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności , zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 623,00zł (Zgodnie §1.1 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych)
Zgodnie z art. 8 do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu :
5)kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Na podstawie art. 13 Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu , opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

1)do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności ;
2)powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia , jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności:
2.Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości :
1)60,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia ;
2)80,00zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Do zasiłku rodzinnego należy złożyć wniosek wraz z dokumentami :

 • zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego wszystkich pełnoletnich osób w rodzinie za rok 2012r.(kserokopie pit- 11 za rok 2012 , świadectw pracy w przypadku utraty pracy, umów o pracę w przypadku podjęcia nowego zatrudnienia , dochód netto za pierwszy miesiąc po uzyskaniu zatrudnienia )
 • kserokopia dowodu tożsamości wnioskodawcy
 • akt urodzenia dziecka
 • orzeczenie o niepełnosprawności , lub o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym
 • w przypadku dziecka pełnoletniego zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej oraz kserokopia dowodu tożsamości

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu w 2014 r rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt." Nowe Możliwości " , który skierowany jest do osób bezrobotnych korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy , nabycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych wśród osób będących klientami Ośrodka .
Uczestnicy projektu będą mogli korzystać z różnorodnych form wsparcia m.in. :

 • W warsztatach z Komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji , których celem będzie zrozumienie istoty komunikowania się, poznanie reakcji interpersonalnych, ćwiczenie technik aktywnego słuchania, ćwiczenie sposobów udzielania informacji zwrotnych, rozumienie mowy ciała w kontekście komunikacji niewerbalnej
 • W warsztatach kompetencji społecznych pomagające w powrocie na rynek pracy, nabycie umiejętności poszukiwania pracy, przygotowanie się do procesu rekrutacyjnego poprzez umiejętne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych
 • Kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe dobranych indywidualnie do predyspozycji i potrzeb uczestników
 • Indywidualnych konsultacji z psychologiem i doradcą zawodowym

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu ul. Armii Krajowej 23 .

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie ! 


Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu kończy realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt." Nowe Możliwości " , który skierowany był do osób bezrobotnych korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu.

Celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej i nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy , nabycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych wśród osób będących klientami Ośrodka .

W czasie trwania projektu uczestnicy korzystali z różnorodnych form wsparcia m.in. :

 • W warsztatach z Komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji , których celem było zrozumienie istoty komunikowania się, poznanie reakcji interpersonalnych, ćwiczenie technik aktywnego słuchania, ćwiczenie sposobów udzielania informacji zwrotnych, rozumienie mowy ciała w kontekście komunikacji niewerbalnej;
 • W warsztatach kompetencji społecznych pomagających w powrocie na rynek pracy, nabycie umiejętności poszukiwania pracy, przygotowanie się do procesu rekrutacyjnego poprzez umiejętne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych;
 • Indywidualnych konsultacjach z psychologiem i doradcą zawodowym;
 • Kursie podnoszącym kwalifikacje zawodowe : " Magazynier - logistyk z obsługą wózków widłowych " .

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego okres zasiłkowy 2013/2014

 

Październik 2013r.

Listopad 2013r.

Grudzień 2013r.

04.10.2013 ABCĆDEFGHIJ

18.11.2013 ABCĆDEFGHIJ

05.12.2013 ABCĆDEFGHIJ

09.10.2013 K

21.11.2013 K

06.12.2013 K

11.10.2013 LŁMNOPR

22.11.2013 LŁMNOPR

10.12.2013 LŁMNOPROPR

15.10.2013 SŚTUVWZŹŻ

25.11.2013 SŚTUVWZŹŻ

12.12.2013 SŚTUVWZŹŻ

30.10.2013 Fund.Alim

27.11.2013 Fund. Alim

13.12.2013 Fun.Alim

 

Styczeń 2014r.

Luty 2014r.

Marzec 2014r.

13.01.2014 ABCĆDEFGHIJ

07.02.2014 ABCĆDEFGHIJ

07.03.2014 ABCĆDEFGHIJ

15.01.2014 K

11.02.2014 K

11.03.2014 K

17.01.2014 LŁMNOPR

13.02.2014 LŁMNOPR

12.03.2014 LŁMNOPR

22.01.2014 SŚTUVWZŹŻ

17.02.2014 SŚTUVWZŹŻ

14.03.2014 SŚTUVWZŹŻ

24.01.2014 Fund.Alim

24.02.2014 Fund. Alim

18.03.2014 Fun.Alim

 

Kwiecień 2014r.

Maj 2014r.

Czerwiec 2014r.

09.04.2014 ABCĆDEFGHIJ

07.05.2014 ABCĆDEFGHIJ

10.06.2014 ABCĆDEFGHIJ

11.04.2014 K

09.05.2014 K

12.06.2014 K

14.04.2014 LŁMNOPR

13.05.2014 LŁMNOPR

16.06.2014 LŁMNOPR

16.04.2014 SŚTUVWZŹŻ

15.05.2014 SŚTUVWZŹŻ

18.06.2014 SŚTUVWZŹŻ

17.04.2014 Fund.Alim

22.05.2014 Fund. Alim

23.06.2014 Fun.Alim

 

lipiec 2014r.

Sierpień 2014r.

Wrzesień 2014r.

07.07.2014 ABCĆDEFGHIJ

11.08.2014 ABCĆDEFGHIJ

10.09.2014 ABCĆDEFGHIJ

09.07.2014 K

13.08.2014 K

12.09.2014 K

14.07.2014 LŁMNOPR

18.08.2014 LŁMNOPR

15.09.2014 LŁMNOPR

16.07.2014 SŚTUVWZŹŻ

22.08.2014 SŚTUVWZŹŻ

17.09.2014 SŚTUVWZŹŻ

22.07.2014 Fund.Alim

25.08.2014 Fund. Alim

23.09.2014 Fun.Alim

 

październik 2014r.

09.10.2014 ABCĆDEFGHIJ

13.10.2014 K

15.10.2014 LŁMNOPR

17.10.2014 SŚTUVWZŹŻ

 


DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

1. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego;

2. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz
o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów albo oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów;

3. skrócony odpis aktu urodzenia osoby uprawnionej lub inny dokument urzędowy stwierdzający
jej wiek;

4. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej;

5. zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły – w przypadku gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia;

6. zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej – w przypadku gdy osoba uprawniona uczy się w szkole wyższej;

7. dokumenty poświadczające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a) zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia o dochodzie członków rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,

b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,

c) oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,

d) zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,

e) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,

f) umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku
z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

g) umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

h) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

i) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

j) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub

- informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności,
w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

k) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,

l) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy,
w których dochód był osiągany, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,

m) dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu,
w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

6. kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku
z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573), lub w związku z uzyskaniem
w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

7. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;

8. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;

9. inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY UBIEGANIU SIĘ
O ŚWIADCZENIA RODZINNE

DO WNIOSKU O ZASIŁEK RODZINNY NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

1. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek;

2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy stwierdzający wiek dziecka;

3. orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
– w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;

4. zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły – w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;

5. zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej – w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej;

6. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a) zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia
26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

c) oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

d) zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

e) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

f) umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku
z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

g) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych − w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

h) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

i) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

j) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała

je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

- informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności,
w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

k) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,

l) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany − w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

m) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty − w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

7. odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów
– w przypadku osoby uczącej się;

8. kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku
z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 oraz z 2012 r. poz. 589 i 769), lub w związku
z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

9. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

10. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka − w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

11. odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;

12. orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

13. odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

14. orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka;

15. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Osoba ubiegająca się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka, do wniosku dołącza:
1. zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu;

2. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.

Osoba ubiegająca się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, do wniosku dołącza:

1. zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;

2. zaświadczenie organu emerytalno-rentowego albo oświadczenie, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych − w przypadku gdy osoba podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego;

3. imienny raport miesięczny osoby ubezpieczonej potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dodatek,
w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2;

4. zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;

5. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Osoba ubiegająca się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, do wniosku dołącza:

1. odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka;

2. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka − w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

3. odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;

4. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Osoba ubiegająca się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, do wniosku dołącza:

1. zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły – w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;

2. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Osoba ubiegająca się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki
w szkole poza miejscem zamieszkania, do wniosku dołącza:

1. zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania,

2. zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania;

3. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

DO WNIOSKU O JEDNORAZOWĄ ZAPOMOGĘ Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

1. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o jednorazową zapomogę;

2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy stwierdzający wiek dziecka;

3. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, (analogicznie do wyszczególnionych w pkt. 6 - w przypadku ubiegania się o przyznanie zasiłku rodzinnego);

4. kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku
z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 oraz z 2012 r. poz. 589 i 769), lub w związku
z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

5. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

6. odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

7. orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka;

8. zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu;

9. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia się dziecka.

DO WNIOSKU O ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

1. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny;

2. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (nie dotyczy osób, które ukończyły 75 lat);

3. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy stwierdzający wiek dziecka;

4. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

DO WNIOSKU O SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

1. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o specjalny zasiłek opiekuńczy;

2. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, (analogicznie do wyszczególnionych w pkt. 6 - w przypadku ubiegania się o przyznanie zasiłku rodzinnego);

3. kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku
z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 oraz z 2012 r. poz. 589 i 769), lub w związku
z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

4. orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności;

5. zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;

6. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

DO WNIOSKU O ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

1. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne;

2. orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3. zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;

4. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Druki do pobrania na stronie : bipops.strzegom.pl

 


 

 

"Nowe Możliwości"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu rozpoczął realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt." Nowe Możliwości", który skierowany jest do osób bezrobotnych korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy , nabycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych wśród osób będących klientami Ośrodka .
Uczestnicy projektu od miesiąca maja do sierpnia korzystali z różnorodnych form wsparcia m.in. :

 • W warsztatach z Komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji , których celem będzie zrozumienie istoty komunikowania się, poznanie reakcji interpersonalnych, ćwiczenie technik aktywnego słuchania, ćwiczenie sposobów udzielania informacji zwrotnych, rozumienie mowy ciała w kontekście komunikacji niewerbalnej
 • W warsztatach kompetencji społecznych pomagających w powrocie na rynek pracy, nabycie umiejętności poszukiwania pracy, przygotowanie się do procesu rekrutacyjnego poprzez umiejętne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych
 • Indywidualnych konsultacjach z psychologiem i doradcą zawodowym

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu informuje, że od 01.08.2013 r. do 30.11.2013 r. wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych przyjmowane są: od poniedziałku do środy w godzinach od 7:30 - 15:30


Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu rozpoczął realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt." Nowe Możliwości " , który skierowany jest do osób bezrobotnych korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy , nabycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych wśród osób będących klientami Ośrodka .

Uczestnicy projektu będą mogli korzystać z różnorodnych form wsparcia m.in. :

 • W warsztatach z Komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji , których celem będzie zrozumienie istoty komunikowania się, poznanie reakcji interpersonalnych, ćwiczenie technik aktywnego słuchania, ćwiczenie sposobów udzielania informacji zwrotnych, rozumienie mowy ciała w kontekście komunikacji niewerbalnej

 • W warsztatach kompetencji społecznych pomagające w powrocie na rynek pracy, nabycie umiejętności poszukiwania pracy, przygotowanie się do procesu rekrutacyjnego poprzez umiejętne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych 

 • Kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe dobranych indywidualnie do predyspozycji i potrzeb uczestników

 • Indywidualnych konsultacji z psychologiem i doradcą zawodowym

 


INFORMACJA DOT. ZASAD PRZYZNAWANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO

Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami), i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r .

I. Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o dochodach składają osoby które:

 1. posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego
  (umowa najmu, akt notarialny, przydział lokalu)
 2. jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym tj. od marca 2013r -1454,51zł brutto i 125% w gospodarstwie wieloosobowym tj. 1038,94zł brutto

Aktualnie kwota najniższej emerytury wynosi 831,15zł.

a/ przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby,
b/ za podstawę obliczania dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego przyjmuje się sumę dochodów członków tego gospodarstwa osiągniętych w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku,
(za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe).

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego).

c/ dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego.

3. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

NORMATYWNA PONADNORMATYWNA

 • Gospodarstwo 1-osobowe -35,50m2 -45,50m2
 • Gospodarstwo 2-osobowe -40,00m2 -52,00m2
 • Gospodarstwo 3-osobowe -45,00m2 -58,50m2
 • Gospodarstwo 4-osobowe -55,00m2 -71,50m2
 • Gospodarstwo 5-osobowe -65,00m2 -84,50m2

Gospodarstwo 6-osobowe -70,00m2 -91,00m2
Dla większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o5m2.
Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

II. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

III. 1.Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnice między wydatkami, o których mowa w ust. 3-6 przypadającymi na normatywna powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwota stanowiąca wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

 1. 15% dochodu gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,
 2. 12% dochodu gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4 osobowym
 3. 10% dochodu gospodarstwa domowego- w gospodarstwie 5 osobowym i większym.

2. Jeżeli średni miesięczny dochód jest równy lub wyższy od 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, lecz nie przekracza odpowiednich wysokości średnich miesięcznych dochodów wymienionych w art. 3 ust.1 wówczas dla celów obliczania dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki poniesione przez osobę otrzymująca dodatek w wysokości:

 1. 20% dochodu gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,
 2. 15% dochodu gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4 osobowym,
 3. 12% dochodu gospodarstwa domowego- w gospodarstwie 5 osobowym i większym.

IV.

Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są : świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Wydatkami są:

 1. czynsz
 2. opłaty związane z eksploatacja i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
 4. odszkodowanie za zajmowany lokalu bez tytułu prawnego(osoby oczekującej na lokal zamienny lub socjalny),
 5. inne niż wymienione w pkt 1-4 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego,
 6. opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych płynnych,
 7. wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Nie stanowią wydatków wydatki poniesione z tytułu:

 1. ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
 2. opłat za gaz przewodowy, energie elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego.

Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się:

 1. wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy,
 2. opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby lokal ten wchodził w skład tego zasobu.


W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości.

Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W wypadku uregulowania należności w terminie określonym w zdaniu drugim wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

Osoba, w stosunku do której z powodu nieuregulowania należności za zajmowany lokal mieszkalny wygasła decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, może wystąpić ponownie o jego przyznanie po uregulowaniu zaległości powstałych w okresie obowiązywania decyzji.


Projekt współfinansowany
Przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek Pomocy Społecznej wdraża do realizacji projekt Program Operacyjny Kapitał Ludzki Promocja Integracji Społecznej pt. "Nowe możliwości".

Celem projektu jest:

Reintegracja zawodowa i społeczna osób korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu oraz wzrost ich kompetencji społecznych i zawodowych.

Grupą docelową będą klienci OPS, będzie to 12 osób pozostających bez zatrudnienia, bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń Pomocy Społecznej.

Dla uczestników projektu zaplanowano cykl szkoleń podnoszących kompetencje społeczne oraz zawodowe.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu ul. Armii Krajowej 23 tel. 074- 6477180 .

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w projekcie !


INFORMACJA O ZMIANACH W ŚWIADCZENIACH PIELĘGNACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 01.01.2013

Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz U z 2012r., poz.1548 ) Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu informuje, że z dniem 01 stycznia 2013r. Weszła w życie wyżej wymieniona ustawa, która wprowadza zmiany w dotychczas przyznanych świadczeniach pielęgnacyjnych oraz wprowadza nowe warunki nabywania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą wszystkie osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych ( tych, które obowiązywały do 31 grudnia 2012r. ) zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013r. ( art. 11 ust.1 w/w ustawy ).

Po upływie tego terminu zgodnie z art. 11 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy wszystkie wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje przyznające prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wygasają z mocy prawa.

Dlatego też przyznająca Pani/Panu prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wygaśnie z dniem 30 czerwca 2013r.
W związku z tym od 01 lipca 2013r. osoby zainteresowane dalszym pobieraniem świadczeń mogą ubiegać się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub do specjalnego zasiłku opiekuńczego i ponownie złożyć wniosek wraz z dokumentami.

Ustawodawca w miejsce dotychczas przyznawanego świadczenia pielęgnacyjnego wprowadził dwa nowe rodzaje świadczenia:
1) świadczenie pielęgnacyjne
z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
- matce albo ojcu,
- opiekunowi faktycznemu dziecka,
- osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
- rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- nie ma osób, których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych( opiekuna faktycznego dziecka albo osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną ) lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
- nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub
- w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia
Świadczenie pielęgnacyjne od dnia 01 lipca 2013r. przysługuje w wysokości 620,00 zł. miesięcznie.
Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznawane będzie na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności bez względu na dochód rodziny.
Prowadzenie gospodarstwa rolnego w myśl ustawy nie jest zatrudnieniem ani inną pracą zarobkową.
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
- osoba sprawująca opiekę:
> ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
> ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
- osoba wymagająca opieki
> pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
> została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
- na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,
- członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
- na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,
- na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
W przypadku wątpliwości co do świadczonej opieki może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy.

Wymagane dokumenty:
- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,
- orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno -wychowawczym,
- inne dokumenty, w tym oświadczenia, uznane za niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

2) specjalny zasiłek opiekuńczy
przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz U z 2012r. poz. 788 i 1529 ) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623,00 zł. W przypadku, gdy łączny dochód rodziny sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu ( 77,00 zł. ) przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym.
W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł. miesięcznie.
Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznawane będzie nie dłużej niż na okres zasiłkowy ( okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października )
Przy ustalaniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego będzie obowiązek przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunków do jego przyznania.
Rodzinny wywiad środowiskowy będzie aktualizowany po upływie 6 miesięcy, jeżeli do końca przyznanego specjalnego zasiłku opiekuńczego pozostało więcej niż 3 miesiące.
Prowadzenie gospodarstwa rolnego w myśl ustawy nie jest zatrudnieniem ani inną pracą zarobkową.
Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
- osoba sprawująca opiekę:
> ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno- rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego,nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
> podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,( rolnik powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych podlega takiemu obowiązkowi z mocy ustawy w KRUS )
> ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
> legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno -wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą,i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
- na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,
- członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
- na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,
- na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Wymagane dokumenty:
- wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego,
- dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny osoby sprawującej opiekę,/ takie jak do zasiłku rodzinnego /
- dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny osoby wymagającej opieki,/ takie jak do zasiłku rodzinnego /
- orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym,
- inne dokumenty, w tym oświadczenia, uznane za niezbędne do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W razie zbiegu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego więcej niż jednej osobie sprawującej opiekę nad osobą lub osobami wymagającymi opieki przyznaje się tylko jedno świadczenie osobie, która pierwsza złożyła wniosek..

Zgodnie z art. 3 pkt 22 ustawy o świadczeniach rodzinnych: zatrudnienie lub inna praca zarobkowa oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjne, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjne, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ PO 1 LIPCA 2013 R. MOŻNA POBIERAĆ W SIEDZIBIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZEGOMIU.


Terminy wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego okres zasiłkowy 2012/2013

 

Styczeń  2013r.

Luty 2013r.

Marzec 2013r.

11.01.2013 ABCĆDEFGHIJ

04.02.2013 ABCĆDEFGHIJ

04.03.2013 ABCĆDEFGHIJ

14.01.2013 K

06.02.2013  K

06.03.2013 K

16.01.2013 LŁMNOPR

11.02.2013 LŁMNOPR

11.03.2013 LŁMNOPR

23.01.2013 SŚTUVWZŹŻ

13.02.2013 SŚTUVWZŹŻ

13.03.2013 SŚTUVWZŹŻ

25.01.2013 Fund.Alim

15.02.2013 Fund. Alim

15.03.2013 Fun.Alim

 

Kwiecień 2013r.

Maj 2013r.

Czerwiec 2013r.

05.04.2013 ABCĆDEFGHIJ

07.05.2013 ABCĆDEFGHIJ

05.06.2013 ABCĆDEFGHIJ

09.04.2013 K

09.05.2013  K

07.06.2013 K

11.04.2013 LŁMNOPR

13.05.2013 LŁMNOPR

11.06.2013 LŁMNOPR

15.04.2013 SŚTUVWZŹŻ

15.05.2013 SŚTUVWZŹŻ

13.06.2013 SŚTUVWZŹŻ

17.04.2013 Fund.Alim

17.05.2013 Fund. Alim

17.06.2013 Fun.Alim

 

lipiec 2013r.

Sierpień 2013r.

Wrzesień 2013r.

04.07.2013 ABCĆDEFGHIJ

05.08.2013 ABCĆDEFGHIJ

12.09.2013 ABCĆDEFGHIJ

09.07.2013 K

07.08.2013  K

13.09.2013 K

11.07.2013 LŁMNOPR

09.08.2013 LŁMNOPR

16.09.2013 LŁMNOPR

15.07.2013 SŚTUVWZŹŻ

12.08.2013 SŚTUVWZŹŻ

17.09.2013 SŚTUVWZŹŻ

17.07.2013 Fund.Alim

13.08.2013 Fund. Alim

25.09.2013 Fun.Alim

 

październik 2013r.

04.10.2012 ABCĆDEFGHIJ

09.10.2012 K

11.10.2012 LŁMNOPR

15.10.2012 SŚTUVWZŹŻ  

 


Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu kończy realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt." Nowe Możliwości " .

Celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej i nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy , nabycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych wśród osób korzystających ze wsparcia Ośrodka.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu realizował warsztaty: " Komunikacja interpersonalna i społeczna" , "Doradztwo zawodowe" "Kreowanie wizerunku" , indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem.

Tematyka szkoleń obejmowała :

 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych.
 • Zasady komunikacji ustnej i pisemnej.
 • Rozwijanie umiejętności w zakresie zachowań asertywnych.
 • Komunikacja grupowa.
 • Zwiększenie poczucia kompetencji i pewności siebie wśród uczestników.
 • Rynek pracy - sposoby poszukiwania pracy.
 • Odkrywanie własnych umiejętności i możliwości.
  , oraz kursy zawodowe dobrane indywidualnie do potrzeb uczestników, między innymi :
 • Opiekun/opiekunka osoby starszej i/lub niepełnosprawnej - dla 9 osób.
 • Operator koparko-ładowarki wszystkie typy klasa III - dla 2 osób.
 • Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych w wózkach - dla 1 osoby

Poszukujemy kandydatów na stanowisko : PSYCHOLOG

Miejsce pracy : Ośrodek Pomocy Społecznej Strzegom, ul. Armii Krajowej 23

Wymagania :

 • wykształcenie wyższe magisterskie oraz przeszkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy
 • doświadczenie zawodowe psychologa w pracy z ofiarami i sprawcami przemocy
 • niekaralność
 • dyspozycyjność
 • gotowość do podjęcia pracy z osobami uzależnionymi oraz z zaburzeniami psychicznymi

Rodzaj zatrudnienia : umowa zlecenie
Wymiar czasu pracy : 2 - 3 godzin tygodniowo
W czasie pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu tj. 7.30 - 15.30

Obowiązki:

 • udzielanie pomocy psychologicznej osobom objętym procedurą "Niebieska Karta" w
  zakresie poradnictwa psychologicznego oraz interwencji kryzysowej w formie
  indywidualnych konsultacji.
 • dobór pacjentów do określonych oddziaływań terapeutycznych.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy (CV)
 • list motywacyjny
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • dokumenty świadczące o doświadczeniu zawodowym i dodatkowych umiejętnościach

Składanie ofert:

Ośrodek Pomocy Społecznej Strzegom ul. Armii Krajowej 23
W terminie : do 21.09.2012 r.

Prosimy o dopisanie klauzuli : "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.


UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 05.09.2012 DO DNIA 30.11.2012 WNIOSKI DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO PRZYJMOWANE BĘDĄ W GODZINACH 7.30 - 13.00


Informacja o wyniku postępowania

Dotyczy : zaproszenia do składania ofert na przeprowadzenie kursu opiekun/opiekunka osoby starszej i/lub niepełnosprawnej dla uczestników projektu " Nowe możliwości" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 .

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu zawiadamia, iż niniejsze postepowanie zostało rozstrzygnięte. Złożono 3 oferty na realizację przedmiotu zamówienia .Wybrano ofertę przygotowaną przez Firmę Szkoleniowo Doradczą Anna Szywała Ul. Łukasińskiego 2/3 58-100 Świdnica, która otrzymała 74,63 pkt.

Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Strzegomiu
Bożena Brańka


ZMIANA KRYTERIUM DOCHODOWEGO ORAZ WYSOKOŚĆ ZASIŁKÓW RODZINNYCH OD 01 LISTOPADA 2012 

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012r. (Dz. U z dnia 24 sierpnia 2012r poz. 959) w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych.

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r.:

 1. wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zwanej dalej "ustawą", wynosi 539,00 zł;
 2. 2) wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, wynosi 623,00 zł.

§ 2. Od dnia 1 listopada 2012 r.:

 1. wysokość zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ustawy, wynosi miesięcznie:
  a) 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
  b) 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
  c) 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

Stypendia dla niepełnosprawnych uczniów

W ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń" na rok szkolny 2012/2013 został przedłużony nabór wniosków na stypendia dla niepełnosprawnych uczniów z terenu Dolnego Śląska. Stypendia mogą być przeznaczone na: zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy, kolonie), koszty związane z dostępem do Internetu (instalacja, abonament), kursy doszkalające w zakresie programu nauczania oraz kursy językowe, wyjazdy organizowane w ramach zająć szkolnych, opłaty za naukę (czesne), zakwaterowanie, dojazdy do szkoły. Wnioski należy składać w terminie do 14 września 2012 roku za pośrednictwem poczty na adres: Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław lub osobiście w sekretariacie departamentu. Wnioski do pobrania znajdują się na stronie www.umwd.pl zakładka Niepełnosprawni (programy i zadania - dokumenty).


Uwaga! Zmiana numerów telefonów

 • CENTRALA - 74 64 77 180
 • KIEROWNIK - 74 64 77 181
 • KSIĘGOWOŚĆ - 74 64 77 182
 • KIEROWNIK DZIAŁU USŁUG OPIEKUŃCZYCH - 74 64 77 183
 • KOORDYNATOR PROJEKTU EFS - 74 64 77 184
 • ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY - 74 64 77 185
 • DODATKI MIESZKANIOWE/ STYPENDIA - 74 64 77 186
 • PRACOWNICY SOCJALNI - 74 64 77 187; 74 64 77 188; 74 64 77 189; 74 64 77 190
 • DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - 74 64 77 191
 • KASA - 74 64 77 192
 • FAX - 74 64 77 193

Informacja o wyniku postępowania

Dotyczy : zaproszenia do składania ofert na przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu " Nowe możliwości" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 .

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu zawiadamia, iż niniejsze postepowanie zostało rozstrzygnięte. Złożono 1 ofertę, która została wybrana na realizację przedmiotu zamówienia. Oferta została przygotowana przez :

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Świdnicy
Ul. Letnia 13
58-105 Świdnica

Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Strzegomiu
Bożena Brańka


Poszukujemy kandydatów na stanowisko : Psycholog

Miejsce pracy : Ośrodek Pomocy Społecznej Strzegom, ul. Armii Krajowej 23

Wymagania :

 • wykształcenie wyższe magisterskie oraz przeszkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy, wpis na listę psychologów Regionalnej Izby Psychologów
 • doświadczenie zawodowe psychologa w pracy z ofiarami i sprawcami przemocy
 • niekaralność
 • dyspozycyjność
 • gotowość do podjęcia pracy z osobami uzależnionymi oraz z zaburzeniami psychicznymi

Rodzaj zatrudnienia : umowa zlecenie
Wymiar czasu pracy : 2 - 3 godzin tygodniowo
W czasie pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu tj. 7.30 - 15.30

Obowiązki:

 • udzielanie pomocy psychologicznej osobom objętym procedurą "Niebieska Karta" w zakresie poradnictwa psychologicznego oraz interwencji kryzysowej w formie indywidualnych konsultacji.
 • dobór pacjentów do określonych oddziaływań terapeutycznych.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy (CV)
 • list motywacyjny
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • dokumenty świadczące o doświadczeniu zawodowym i dodatkowych umiejętnościach

Składanie ofert :
Ośrodek Pomocy Społecznej Strzegom ul. Armii Krajowej 23
W terminie : do 31.08.2012 r.

Prosimy o dopisanie klauzuli : "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.


OGŁOSZENIE

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY:
Wnioski wraz z kompletem dokumentów o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2012/2012 przyjmowane będą od 01.08.2012 r.
Rodzice, których dzieci uczęszczają do szkoły średniej proszeni są o składanie wniosku po 01.09.2012 r. ponieważ po tym terminie szkoły będą wydawały stosowne zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do placówki oświatowej .

ŚWIADCZENIA RODZINNE:
Wnioski wraz z kompletem dokumentów o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2012/2012 przyjmowane będą od 01.09.2012 r.
Aby otrzymać świadczenia rodzinne za miesiąc 09/2012 oraz 10/2012 konieczne jest dostarczenie w terminie od 03.09.2012 r. do 07.09.2012 r. zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły średniej ( zaświadczenie powinno być wystawione z data wrześniową 2012r.)


Do wniosku należy dołączyć w szczególności:

 • uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie;

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka;

 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy przyznanie świadczenia uzależnione jest od niepełnosprawności;

 • zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej, potwierdzające fakt kontynuowania przez dziecko nauki, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;

 • zaświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

 1. zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy; obecnie za 2011 rok

 2. oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

 3. oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu;

 4. zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne;

 5. oświadczenie lub zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za ten rok,

 6. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

 7. kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

 • kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się;

 • kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.) lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy albo ochrony uzupełniającej;

 • kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
  · zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony, a także zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, w przypadku ubiegania się o dodatek z tego tytułu;

 • zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Jeżeli sytuacja zawodowa uległa zmianie w 2010r, 2011 lub w 2012 proszę dostarczyć zaświadczenie (lub ksero umowy o pracę) od kiedy podjęta jest nowa praca oraz dochody netto na kolejny miesiąc po miesiącu zatrudnienia lub ksero świadectwa pracy i ksero Pit 11 w przypadku utraty zatrudnienia.


Do wniosku o ustalenie prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć w szczególności:

1) uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego;

2) zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeni owy (wszystkich pełnoletnich członków rodziny na dzień składania wniosku); na okres zasiłkowy 2012/2013 dochody za 2011r.

3) oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

4) zaświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów członków rodziny uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (alimenty, stypendia socjalne, dochód z gospodarstwa rolnego), w szczególności zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz uprawnionego o wysokości świadczenia alimentacyjnego wyegzekwowanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (jeśli postępowanie było prowadzone);
5) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne (wys. składki zdrowotnej można udokumentować zaświadczeniem od pracodawcy lub deklaracją RMUA)

6) zaświadczenie od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (za ostatnie dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku) lub

7) informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:- brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub- brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;
8 ) dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej( kserokopia aktu urodzenia +oryginały do wglądu );

8) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem( kserokopia);

9) zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej, w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia;

10) w przypadku, gdy osoba uprawniona znajduje się pod opieką opiekuna prawnego, orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej( kserokopia +oryginały do wglądu);

11) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku posiadania takiego orzeczenia przez osobę uprawnioną (kserokopia +oryginały do wglądu);

12) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny ( kserokopia +oryginały do wglądu);

13) kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.) lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej (+oryginały do wglądu).

14) Jeżeli sytuacja zawodowa uległa zmianie w 2010r., 2011r. lub 2012r. proszę dostarczyć zaświadczenie ( lub ksero umowy o pracę) od kiedy podjęta jest nowa praca oraz dochody netto za kolejny miesiąc po miesiącu zatrudnienia.

15) Kserokopie świadectwa pracy w przypadku utraty zatrudnienia oraz kserokopię Pit 11.
W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.


 Terminy wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od LIPCA 2012

Lipiec 2012r.

Sierpień 2012r.

Wrzesień 2012r.

02.07.2012 ABCĆDEFGHIJ

02.08.2012 ABCĆDEFGHIJ

12.09.2012 ABCĆDEFGHIJ

05.07.2012 K

07.08.2012  K

14.09.2012 K

11.07.2012 LŁMNOPR

13.08.2012 LŁMNOPR

18.09.2012 LŁMNOPR

23.07.2012 SŚTUVWZŹŻ

23.08.2012 SŚTUVWZŹŻ

25.09.2012 SŚTUVWZŹŻ

26.07.2012 Fund.Alim

27.08.2012 Fund. Alim

26.09.2012 Fun.Alim

 

Październik 2012r.

Listopad 2012r.

Grudzień 2012r.

10.10.2012 ABCĆDEFGHIJ

06.11.2012 ABCĆDEFGHIJ

03.12.2012 ABCĆDEFGHIJ

15.10.2012 K

12.11.2012  K

05.12.2012 K

18.10.2012 LŁMNOPR

15.11.2012 LŁMNOPR

11.12.2012 LŁMNOPROPR

24.10.2012 SŚTUVWZŹŻ

26.11.2012 SŚTUVWZŹŻ

13.12.2012 SŚTUVWZŹŻ

25.10.2012 Fund.Alim

27.11.2012 Fund. Alim

17.12.2012 Fun.Alim

 

 

 

 

 


 


Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt." Nowe Możliwości " .

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy , nabycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych wśród osób korzystających ze wsparcia Ośrodka.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu w miesiącu maju, czerwcu, lipcu i sierpniu prowadzi warsztaty" Komunikacja interpersonalna i społeczna" , "Doradztwo zawodowe" "Kreowanie wizerunku" oraz indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem. Tematyka szkoleń obejmuje:

 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych.

 • Zasady komunikacji ustnej i pisemnej.

 • Rozwijanie umiejętności w zakresie zachowań asertywnych.

 • Komunikacja grupowa.

 • Zwiększenie poczucia kompetencji i pewności siebie wśród uczestników.

 • Rynek pracy - sposoby poszukiwania pracy.

 • Odkrywania własnych umiejętności i możliwości.

Projekt "Nowe możliwości"
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach POKL 2007-2013Projekt współfinansowany z EFS w ramach PO KL Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1

Strzegom, 25.04.2012r.

Informacja o wyniku postępowania

Dotyczy :

zaproszenia do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów dla uczestników projektu " Nowe możliwości" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 .

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu zawiadamia, iż niniejsze postepowanie zostało rozstrzygnięte. Złożono 3 oferty na realizację przedmiotu zamówienia .W przedmiotowym postepowaniu za najkorzystniejszą uznano ofertę, która otrzymała najwyższą liczbę punktów ( 100 punktów) i została złożona przez :

Firma Szkoleniowo Doradcza Anna Szywała
Ul. Łukasińskiego 2/3
58-100 Świdnica

 


Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek Pomocy Społecznej wdraża do realizacji projekt Program Operacyjny Kapitał Ludzki Promocja Integracji Społecznej pt. "Nowe możliwości".

Celem projektu jest:
Reintegracja zawodowa i społeczna osób korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu oraz wzrost ich kompetencji społecznych i zawodowych.

Grupą docelową będą klienci OPS, będzie to 12 osób pozostających bez zatrudnienia, bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń Pomocy Społecznej.

Dla uczestników projektu zaplanowano cykl szkoleń podnoszących kompetencje społeczne oraz zawodowe.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu ul. Armii Krajowej 23 tel. 074- 6477180 .

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w projekcie !


Ośrodek Pomocy Społecznej wdraża do realizacji projekt Program Operacyjny Kapitał Ludzki Promocja Integracji Społecznej pt. "Nowe możliwości".

Celem projektu jest:

Reintegracja zawodowa i społeczna osób korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu oraz wzrost ich kompetencji społecznych i zawodowych.

Grupą docelową będą klienci OPS, będzie to 12 osób pozostających bez zatrudnienia, bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń Pomocy Społecznej.

Dla uczestników projektu zaplanowano cykl szkoleń podnoszących kompetencje społeczne oraz zawodowe.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu ul. Armii Krajowej 23 tel. 074- 6477180 .

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w projekcie !


Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu realizuje zadania wynikające z następujących przepisów prawnych:

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362
  z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm),
 3. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r., Nr 1, poz.7),
 5. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz.1591 z późn. zm.),
 6. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734),
 7. Ustawy z dnia 13 października 1998r.o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz.887 z późn. zm.),
 8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz.U. z 2008 r., Nr 164,poz.1027 z późn. zm.),
 9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240),
 10. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póżn. zm.).,
 11. Ustawa z dnia 16. czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 12. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

Rada Ministrów, w dniu 27 grudnia 2011 r., przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

Uchwała i rozporządzenie przewiduje, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w styczniu, lutym lub marcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń, luty, marzec 2012 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy). W związku z powyższym, decyzje ustalające prawo do pomocy podpisuje organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony do realizacji świadczeń rodzinnych w danej gminie kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy.

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 stycznia 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. będzie przyznane po 31 stycznia 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. oraz realizowana jest w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za ww. miesiące. Oznacza to, że w każdym z ww. miesięcy, osobie mającej za dany miesiąc prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, należy wypłacić po 100 zł pomocy.

Pomoc nie jest świadczeniem rodzinnym i nie powoduje zmiany podstawy opłacania przez organ właściwy składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne za osoby otrzymują świadczenie pielęgnacyjne.
Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa.


INFORMACJA O ZŁOŻONEJ OFERCIE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE AKTYWIZACJI I INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zgodnie z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Strzegomia ogłasza możliwość zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego pn. "Zajęcia aktywizujące i integrujące osoby niepełnosprawne".

W dniu 15.09.2011r. do Burmistrza Strzegomia wpłynęła oferta realizacji przez Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zadania publicznego pod nazwą "Zajęcia aktywizujące i integrujące osoby niepełnosprawne", w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Zgodnie z art.19a ust.4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść uwagi dotyczące oferty w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

Uwagi należy złożyć na piśmie w Wydziale Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu (parter, pok. nr 15) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.09.2011r.
W przypadku uwag przesłanych pocztą - liczy się data ich wpływu do Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu.

PLIK DO POBRANIA:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu , zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4.10.2011 r., informuje iż osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne są uprawnione do dodatkowej pomocy finansowej w wysokości 100 zł miesięcznie przez okres od 01.11.2011 r. do 31.12.2011 r. , po uprzednim złożeniu wniosku o w/w pomoc w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu ul. Armii Krajowej 23 w pokoju 311 w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2011 r. 


UWAGA! NOWY OKRES ZASIŁKOWY I ŚWIADCZENIOWY

W związku ze zbliżającym się nowym okresem zasiłkowym i świadczeniowym, Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu ul Armii Krajowej 23 uprzejmie informuje, iż wnioski dotyczące przyznania prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2011/2012 (od dnia 01.11.2011r. do 31.10.2012r.) przyjmowane są od dnia 1 września 2011r.

Do wniosku należy dołączyć :

 1. Wniosek o ustalenie świadczeń rodzinnych - do pobrania w OPS Strzegom, po 22 sierpnia 2011r.
 2. Kserokopię dowodu osobistego wnioskodawcy.
 3. Zaświadczenie od Komornika o otrzymanych alimentach w 2010r.
 4. Zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego za 2010r. , wszystkich pełnoletnich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.
  ( zaświadczenie powinno zawierać informacje: przychód, dochód, podatek, składaki na ub. zdrowotne odl. od pod., składki na ub. społeczne odl. od pod.)
 5. Jeżeli sytuacja zawodowa uległa zmianie w 2010r. lub 2011r. proszę dostarczyć zaświadczenie od kiedy podjęta jest nowa praca oraz o dochodach netto za pierwszy pełny przepracowany miesiąc.
 6. W przypadku osoby zarejestrowanej jako bezrobotny proszę dostarczyć zaświadczenie PUP.
 7. W przypadku osoby nie pracującej lub nie zarejestrowanej w PUP - oświadczenie o sytuacji zawodowej i dochodowej.
 8. Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły średniej lub policealnej ( zaświadczenie będzie honorowane jedynie z datą po 1.09.2011r.)
 9. Zaświadczenie o stypendium otrzymanym w 2010r., w przypadku posiadania uprawnień do tego świadczenia.
 10. Zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego, w przypadku jego posiadania.
 11. Osoba na urlopie wychowawczym winna dostarczyć zaświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia z ZUS oraz zaświadczenie od pracodawcy o okresie udzielenia urlopu wychowawczego i o okresie zatrudnienia pracownika.
 12. Osoby ubiegające się po raz pierwszy o świadczenia rodzinne zobowiązane są dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.
 13. Pozostałe dokumenty niezbędne do przyznania świadczeń rodzinnych będą Państwo zobligowani dostarczyć jeżeli podczas rozpatrywania wniosku zaistnieje taka potrzeba.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów będą przyjmowane po 1.09.2011r.

Uwaga !
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Wnioski dotyczące przyznania świadczeń alimentacyjnych na okres świadczeniowy 2011/2012 (od dnia 01.10.2011r. do 30.09.2012r.) przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2011r.

Do wniosku należy dołączyć :

 1. Wniosek o ustalenie świadczeń z FA - do pobrania w OPS Strzegom.
 2. Zaświadczenie od Komornika o stanie egzekucji lub w przypadku sprawy zagranicznej zaświadczenie z Sądu Okręgowego .
 3. Zaświadczenie od Komornika o otrzymanych alimentach w 2010r.
 4. Zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego za 2010r. , wszystkich pełnoletnich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.
  ( zaświadczenie powinno zawierać informacje: przychód, dochód, podatek, składaki na ub. zdrowotne odl. od pod., składki na ub. społeczne odl. od pod.)
 5. Jeżeli sytuacja zawodowa uległa zmianie w 2010r. lub 2011r. proszę dostarczyć zaświadczenie od kiedy podjęta jest nowa praca oraz o dochodach netto za pierwszy pełny przepracowany miesiąc.
 6. W przypadku osoby zarejestrowanej jako bezrobotny proszę dostarczyć zaświadczenie PUP.
 7. Kserokopię dowodu osobistego wnioskodawcy.
 8. W przypadku osoby nie pracującej lub nie zarejestrowanej w PUP - oświadczenie o sytuacji zawodowej i dochodowej.
 9. Zaświadczenie o stypendium otrzymanym w 2010r., w przypadku posiadania uprawnień do tego świadczenia.
 10. Zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego, w przypadku jego posiadania.
 11. Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły średniej lub szkoły wyższej ( zaświadczenie będzie honorowane jedynie z datą po 1.09.2011r.)
 12. Pozostałe dokumenty niezbędne do przyznania świadczeń z FA będą Państwo zobligowani dostarczyć jeżeli podczas rozpatrywania wniosku zaistnieje taka potrzeba.
  Wnioski wraz z kompletem dokumentów będą przyjmowane po 1.09.2011r.

Uwaga !
Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyjmowane są od 1 sierpnia. Wniosek wraz z dokumentami złożony do dnia 31 sierpnia zostanie rozpatrzony a świadczenia wypłacone do dnia 31 października. Złożenie dokumentów od 1 września do 31 października skutkuje wypłatą świadczeń z funduszu za październik do dnia 30 listopada.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu kończy realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt." Nowe Możliwości " .

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy , nabycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych wśród osób korzystających ze wsparcia Ośrodka.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu w miesiącu sierpniu i wrześniu przeprowadził szkolenia: " Kurs opiekunka do dziecka" oraz "Kurs operator wózków widłowych".

W miesiącu czerwcu i lipcu prowadził warsztaty"" Komunikacja interpersonalna i społeczna" oraz "Doradztwo zawodowe". Tematyka szkoleń obejmowała:

 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych
 • Zasady komunikacji ustnej i pisemnej
 • Rozwijanie umiejętności w zakresie zachowań asertywnych
 • Komunikacja grupowa
 • Zwiększenie poczucia kompetencji i pewności siebie wśród uczestników
 • Rynek pracy - sposoby poszukiwania pracy
 • Odkrywania własnych umiejętności i możliwości
 • Diagnoza predyspozycji zawodowych
 • Określenie ścieżki kariery zawodowej 

Informujemy, że od dnia 01.09.2011r., wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym- stypendium, będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu ul. Armii Krajowej 23,pokój 307 ( III piętro). 

PLIK DO POBRANIA:

 • WNIOSEK
  o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Nowa siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu

Z dniem 01.08.2011r. nową siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu będą pomieszczenia znajdujące się w budynku Przychodni Zdrowia przy ulicy Armii Krajowej 23
na trzecim piętrze. Przeprowadzka do nowych pomieszczeń nastąpi w dniach
27-29.07.2011roku.

W zawiązku z tym Ośrodek Pomocy będzie przyjmował interesantów tylko w sprawach pilnych. Płatności świadczeń w miesiącu lipcu zostały przesunięte do dnia 25.07.2011r.
W chwili obecnej trwają prace porządkowe. Pomieszczenia biurowe zapewnią komfort klientom korzystających z pomocy społecznej.

Obecne numery telefonów zostaną zachowane: 74 85 50 922 74 85 50 916 74 85 18 190

ale od 1 sierpnia 2011r. będą dodatkowo nowe numery:

74 64 77 180       74 64 77 181       74 64 77 182       74 64 77 183       74 64 77 184
74 64 77 185       74 64 77 186       74 64 77 187       74 64 77 188       74 64 77 189
74 64 77 190       74 64 77 191       74 64 77 192       74 64 77 193       74 64 77 194 


Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. " Nowe Możliwości."
Projekt " Nowe możliwości" skierowany jest do osób bezrobotnych korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy , nabycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych wśród osób korzystających ze wsparcia Ośrodka.

Uczestnicy projektu będą uczestniczyć w różnorodnych formach wsparcia m.in. :

 • W warsztatach z Komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji , których celem będzie zrozumienie istoty komunikowania się, poznanie reakcji interpersonalnych w procesie komunikacji indywidualnej, rozpoznanie filtrów komunikacyjnych i źródeł zakłóceń komunikowania się - barier komunikacyjnych, ćwiczenie technik aktywnego słuchania, ćwiczenie sposobów udzielania informacji zwrotnych, rozumienie mowy ciała w kontekście komunikacji niewerbalnej
 • W warsztatach z Doradztwa zawodowego obejmujących : umiejętność poszukiwania pracy, profesjonalne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych oraz indywidualne spotkania z Doradcą Zawodowym
 • Kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe dobranych indywidualnie do predyspozycji i potrzeb uczestników.
 • Projekt "Nowe możliwości" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 2007-2013


 

do góry  |