AKTUALNOŚCI
 
 
  
Granitowy wernisaż
13.08.2012 r.

Blisko miesiąc pracy artystów-rzeźbiarzy w jednym z najtwardszych materiałów - granicie dało efekt. W dniu 12 sierpnia br., w trakcie okolicznościowego wernisażu, mogliśmy podziwiać 7 rzeźb, które stanęły w centrum Strzegomia.

Strzegomski Plener Rzeźby w Granicie rozpoczął się 8 lipca br. Jest to już V edycja tej imprezy Wcześniejsze odbyły się w latach 2006-2007, 2009-2010. W tegorocznym plenerze udział wzięli: Stanisław Cukier z Zakopanego, Jerzy Fober z Cieszyna, Ryszard Zarycki z Wrocławia, Dariusz Kowalski z Warszawy, Bogdan Wajberg z Łodzi, Grzegorz Niemyjski z Legnicy i Martin Kuchař z czeskiej Ostrawy.

Ostatnim akordem tegorocznej edycji pleneru był niedzielny wernisaż prac (12 sierpnia br.). Odbył się on na strzegomskim Rynku, gdzie stanęły wszystkie rzeźby - 3 przed Urzędem Miejskim, 3 w pobliżu fontanny oraz 1 przy zbiegu Rynku z ul. Dąbrowskiego. Wernisaż był doskonałą okazją do podziękowań wszystkim osobom, dzięki którym mogło dojść do tego spektakularnego przedsięwzięcia. - Dziękuję wszystkim artystom-rzeźbiarzom za przyjęcie zaproszenia do Strzegomia i za to, że byli z nami w ostatnim okresie. Na początku wszyscy mieliśmy pewne obawy, ale myślę, że kończymy z wielką nadzieją. Już dzisiaj mogę zadeklarować, że za dwa lata odbędzie się kolejna edycja pleneru w Strzegomiu - zapowiedział burmistrz Strzegomia, Zbigniew Suchyta.

Podziękowania zostały skierowane także w stronę sponsorów i firm, na terenie których odbywał się plener. Głos zabrał także obecny w tym dniu w Strzegomiu Józef Dymalski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - Strzegom to przede wszystkim bogactwo naturalne, jakim jest granit. Cieszy niezmiernie fakt, że dzięki inicjatywie władz miejskich impreza nabiera nowego znaczenia. Gratuluję wykonawcom, inicjatorom pomysłu i życzę realizacji podobnych działań w przyszłości.

Należy dodać, że w trakcie wernisażu prezes Koła Sybiraków w Strzegomiu - Jerzy Orabczuk wręczył okolicznościowe odznaczenie Stanisławowi Cukrowi za wykonanie rzeźby, która następnie posłużyła za pomnik Matki Sybiraczki zlokalizowany przy Skwerze Sybiraków.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu - Tadeusz Wasyliszyn wręczył ponadto artystom-rzeźbiarzom pamiątkowe medale wydane z okazji 770-lecia nadania praw miejskich miastu Strzegom. Na zakończenie wernisażu każdy z artystów opowiedział kilka słów nt. swojej rzeźby.

Strzegomianie będą mogli podziwiać prace do 1 października br., kiedy to wystawa będzie przewieziona do Wrocławia i prezentowana tam przez okres 1 miesiąca. Następnie rzeźby wrócą do Strzegomia i jeszcze przez dwa lata zdobić będą przestrzeń miejską naszego miasta.

Dodajmy, że po raz pierwszy organizatorem rzeźbiarskiego pleneru jest Stowarzyszenie Wspierania Kultury "Akcja" ze Strzegomia, które na organizację imprezy pozyskało z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dotację w wysokości 20 tys. zł i od gminy Strzegom 26 760 zł.

Tekst i zdjęcia
Tomasz Wanecki
Zespół ds. kontaktów z mediami

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
  
   
 
   
 
   

   
 
   

   
  


Wernisaż prac powstałych podczas Strzegomskiego Pleneru Rzeźby w Granicie
08.08.2012 r.

Strzegomski Plener Rzeźby w Granicie rozpoczął się 8 lipca br. Jest to V edycja tej imprezy Wcześniejsze odbyły się w latach 2006, 2007, 2009, 2010. W tegorocznym plenerze wzięli udział: Stanisław Cukier z Zakopanego, Jerzy Fober z Cieszyna, Ryszard Zarycki z Wrocławia, Dariusz Kowalski z Warszawy, Bogdan Wajberg z Łodzi, Dariusz Niemyjski z Legnicy, i Martin Kuchař z Czech. 

W tym roku na seminarium rzeźby składały się typowe działania plenerowe, czyli rzeźbienie oraz spotkania seminaryjne z mieszkańcami Strzegomia. Pierwsze odbyło się podczas otwarcia pleneru. W jego trakcie przypomniano krótko w formie prezentacji multimedialnej historię poprzednich plenerów, wyświetlono film z pleneru w 2010 r. Wykład inauguracyjny o seminariach rzeźby wygłosił Bogdan Wajberg. Następne spotkania odbyły się 18 lipca i 1 sierpnia. Przedstawione zostały na nich w formie dokumentacji fotograficznej, postępy w pracach rzeźbiarskich, a także kolejne wykłady nt. rzeźbiarstwa, zagospodarowania przestrzeni miejskiej elementami małej architektury takimi jak rzeźba w kamieniu. Rzeźbiarze uczestniczyli także w wydarzeniach rozrywkowych mających miejsce na terenie naszej gminy m.in. w turnieju wsi Granica-Grochotów, gdzie wystąpili w jednej z konkurencji: "rzeźba z mąki i wody". Dwóch spośród artystów: p. Grzegorz Niemyjski i p. Stanisław Cukier spotkali się z dziećmi, spędzającymi wakacje w CAS Karmel. Opowiedzieli najmłodszym o tym, czym jest rzeźba i z jakich tworzyw może być wykonana, a następnie przeprowadzili zajęcia warsztatowe. Stworzone przez dzieci plastelinowe rzeźby ujawniły niesamowitą wyobraźnię młodych twórców oraz ich nieprzeciętne talenty, a spotkanie z artystami zaowocowało bardzo ciekawymi pracami i dostarczyło wszystkim mnóstwo radości.
Ostatnim akordem pleneru będzie niedzielny wernisaż prac (12 sierpnia, godz. 13.00). Odbędzie się on na strzegomskim rynku, gdzie staną rzeźby, będą kolejno odsłaniane i komentowane przez swoich twórców. Strzegomianie będą mogli podziwiać prace do 1 października, kiedy to wystawa będzie przewieziona do Wrocławia i prezentowana tam przez miesiąc. Następnie rzeźby wrócą do Strzegomia i jeszcze przez dwa lata zdobić będą przestrzeń miejską naszego miasta.

Krzysztof Kalinowski
Z- ca dyrektora SCK

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 


Granitowe inspiracje
19.07.2012 r.

W ramach trwającego w Strzegomiu pleneru rzeźbiarskiego odbyło się kolejne spotkanie artystów z mieszkańcami miasta. W środowy wieczór, 18 lipca w salach Centrum Aktywności Społecznej spotkali się pasjonaci sztuki ze Strzegomia i Świdnicy, lokalni rzeźbiarze, sponsorzy oraz uczestnicy V Strzegomskiego Pleneru Rzeźby w Granicie '2012.

Spotkanie rozpoczął wykład prezesa Fundacji Bazalt, a zarazem jednego ze sponsorów Krzysztofa Skolaka, na temat plenerów rzeźbiarskich organizowanych na świecie w miastach, w których podstawą gospodarki jest wydobycie i obróbka kamienia. W swojej prelekcji przedstawił rozwiązania z Bułgarii, Włoch, Chin, Niemiec, Austrii oraz Polski m.in. z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Całość była bogato ilustrowana prezentacją zdjęć z miejsc, o których mówił.

Głos zabrał także jeden z pomysłodawców i pierwszy organizator strzegomskich plenerów - Zenon Kiszkiel. Opowiedział zebranym o genezie imprezy jej trudnych początkach, barierach, z którymi musieli zmierzyć się wraz z pierwszym komisarzem pleneru Adamem Wyspiańskim. W swoim wystąpieniu wskazał na dobrą współpracę sponsorów i artystów z organizatorami bieżącej edycji imprezy oraz władzami samorządowymi Strzegomia. - Istnieje konieczność kontynuacji sympozjów rzeźby i rozwijania ich w przyszłości. Będzie to miało pozytywne przełożenie nie tylko na wizerunek branży kamieniarskiej, upowszechnianie sztuki, ale także na promocję miasta w Europie i na świecie - stwierdził.

Kolejnym punktem spotkania był wykład prof. Jerzego Fobera pt.: "Biografia Rzeźby". W niekonwencjonalny sposób profesor przedstawił swoją drogę artystyczną poprzez prezentację swoich prac w porządku chronologicznym. Zebrani mogli podziwiać rzeźby wykonane przez Jerzego Fobera, co stanowiło impuls do pogłębionej analizy rozwoju warsztatowego, ale także duchowego artysty. W szerszym aspekcie było też pretekstem do rozważań na temat inspiracji tematyką chrześcijańską w sztuce, rolą światła i koloru w rzeźbie, a także sposobem prezentacji emocji jako pochodną zastosowanego tworzywa.

statnim akcentem wieczoru artystycznego w CAS była fotorelacja z przebiegu pleneru i postępu prac rzeźbiarskich przedstawiona przez Krzysztofa Kalinowskiego ze Strzegomskiego Centrum Kultury. Widzowie obejrzeli, jak wyglądało pierwsze dziesięć plenerowych dni, zmagania artystów z kamieniem i własnym zmęczeniem. Każdy rzeźbiarz opowiadał o tworzonej przez siebie pracy i o swoich inspiracjach, dzielił się z widzami swoimi twórczymi emocjami. Było to znakomitym podsumowaniem spotkania, a jednocześnie wstępem do prowadzonej jeszcze długo dyskusji przy kawie i poczęstunku przygotowanym przez "Stowarzyszenie Akcja".

text&foto: calinov

 

   

   

   


Myśl zamknięta w kamieniu
10.07.2012 r.

Już po raz piąty Strzegom staje się miejscem zmagań polskich i zagranicznych
rzeźbiarzy z twardą materią artystycznego wyrazu, jaką jest granit. Wszystko to za sprawą odbywającego się po raz piąty Międzynarodowego Strzegomskiego Pleneru Rzeźby w Granicie 2012. Po raz pierwszy organizatorem tegorocznej edycji rzeźbiarskiego biennale jest Stowarzyszenie Wspierania Kultury " Akcja".

W niedzielę 8 lipca w Centrum Aktywności Społecznej "Karmel" odbyło się uroczyste otwarcie pleneru. Wzięli w nim udział rzeźbiarze, zarówno uczestnicy tegorocznego sympozjum, jak i nasi lokalni twórcy, władze gminy, przedstawiciele sponsorów oraz mieszkańcy miasta zainteresowani tą dziedziną sztuki. Zebranych gości przywitała dyrektor SCK Bożena Bojanowska-Czuk, która przedstawiła artystów i sponsorów przedsięwzięcia oraz zaprosiła mieszkańców gminy do śledzenia wydarzeń towarzyszących plenerowi. Do zebranych zwrócił się burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta, kładąc w swoim przemówieniu nacisk na to, jak istotną sprawą jest współpraca prywatnych podmiotów, jako sponsorów oraz samorządu w roli mecenasa sztuki przy organizacji dużych przedsięwzięć artystycznych. Głos zabrali również rzeźbiarze. Każdy z artystów kolejno zaprezentował publiczności swoje artystyczne credo. Szczególnie poruszającym momentem było wystąpienie Stanisława Cukiera. "Rzeźbiąc postać człowieka nie rzeźbię jego rąk czy nóg, ale rzeźbię jego sprawy, problemy i emocje. Tak zawsze powtarzał mój mentor prof. Kenar i ta myśl jest obecna zawsze w mojej twórczości" - mówił do zgromadzonych.

Całość spotkania poprowadził Krzysztof Kalinowski, który także przedstawił prezentację ukazującą z pewną dozą humoru historię strzegomskich sympozjów rzeźby. Wspomnienia poprzednich imprez zamknęła projekcja filmu stworzonego podczas pleneru w 2010 roku, w niezwykły sposób opowiadającego o inspiracjach twórców oraz emocjach towarzyszących powstawaniu monumentów. Na zakończenie inauguracyjny wykład o polsko-czesko-słowackich sympozjach rzeźby organizowanych na zamku w Grodźcu wygłosił Bogdan Wajberg - uczestnik bieżącej edycji pleneru, a na co dzień wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
Niedzielnemu wydarzeniu towarzyszyła również wystawa prac i fotografii przedstawiających rzeźby artystów, biorących udział w plenerze. Eksponaty zebrane w salach Izby Tradycji CAS Karmel wzbudzały duże zainteresowanie i emocje odbiorców.

W tegorocznym plenerze weźmie udział siedmiu artystów z Polski i zagranicy: Stanisław Cukier, Jerzy Fober, Bogdan Wajberg, Dariusz Kowalski, Grzegorz Niemyjski oraz Martin Kuchař z Czech. Funkcje komisarza pełni w tym roku rzeźbiarz z Wrocławia Ryszard Zarycki.

Cieszyć może fakt, że z każdym plenerem powiększa się grono sponsorów. Bieżącą edycję wspierają przedsiębiorcy związani z branżą kamieniarską. Udostępniają oni artystom miejsce w swoich zakładach, służą wsparciem technicznym i narzędziami, fundują materiał, w którym rzeźbią artyści. Są wśród nich: współtwórca pleneru Zenon Kiszkiel, a także Krzysztof Skolak (Granex Sp. z o.o.), Ryszard Goliński (Wekom II Sp. z o.o.), Bogusław Solima (Piramida Sp. z o.o.), Andrzej Cybuch (Skamet), Józef Gromiec (D&J Kamieniarstwo), Ryszard Chęciński reprezentujący Grabinex Sp. z o.o. oraz Jan Łobodziec (Przedsiębiorstwo Przeróbki Granitu). Stowarzyszenie Wspierania Kultury " Akcja" na organizację pleneru pozyskało z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dotację w wysokości 20 tys. zł i od Gminy Strzegom - 26 760 zł.

Podczas trwania pleneru artyści jeszcze trzykrotnie spotkają się z mieszkańcami miasta. Kolejne dwa seminaria na temat rzeźby planowane są na 18 lipca i 1 sierpnia. Natomiast wernisaż prac plenerowych rozpocznie się 12 sierpnia o godz.13:00 uroczystym odsłonięciem rzeźb na strzegomskim rynku. Już dziś wszystkich serdecznie zapraszamy do śledzenia plenerowych wydarzeń. 


PLIK DO POBRANIA:


 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 


Strzegomski Plener Rzeźby w Granicie.
03.07.2012 r.

W najbliższą niedzielę po raz piąty rozpoczyna się Strzegomski Plener Rzeźby w Granicie.
W tegorocznej edycji imprezy, tak jak w latach poprzednich, wezmą udział znani rzeźbiarze z Polski i z zagranicy. Do Strzegomia przyjadą Stanisław Cukier, Jerzy Fober, Bogdan Wajberg, Dariusz Kowalski, Martin Kuchař z Ostrawy oraz artysta młodego pokolenia Grzegorz Niemyjski. Komisarzem pleneru jest rzeźbiarz Ryszard Zarycki, który także zaprezentuje się jako twórca.

W bieżącym roku organizatorzy nadali nieco zmienioną formułę plenerowi, rozszerzając wachlarz artystycznych wydarzeń o spotkania artystów z mieszkańcami miasta. Pierwsze już 8 lipca o godzinie 16:00 w Centrum Aktywności Społecznej, gdzie nastąpi oficjalne otwarcie pleneru. W formie prezentacji multimedialnej zebranym będzie przypomniana historia Strzegomskich Plenerów Rzeźby. Zostaną zaprezentowane sylwetki rzeźbiarzy oraz ich dorobek artystyczny. Wszyscy, którzy w tym dniu odwiedzą CAS Karmel, będą mogli także obejrzeć przygotowaną specjalnie na tę okazję wystawę prac, wykonanych przez uczestników pleneru. Inauguracyjny wykład nt. znaczenia międzynarodowych seminariów artystycznych wygłosi Bogdan Wajberg wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Planowane są także kolejne spotkania 18 lipca oraz 1 sierpnia, podczas których strzegomianie, wysłuchają i zobaczą relację z pleneru. Będą one także okazją do porozmawiania z artystami, wysłuchania interesujących lektoratów nt. sztuki, architektury oraz zastosowania rzeźby kamiennej w kształtowaniu przestrzeni.
Artyści będą pracować na terenie naszej gminy do 12 sierpnia, kiedy to na Strzegomskim Rynku nastąpi uroczyste odsłonięcie wykonanych przez nich rzeźb.

Krzysztof Kalinowski
Zastępca Dyrektora SCK

 Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków budżetu Gminy Strzegom.

    
 

do góry  |