Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
 
 

Segregacja odpadów


  
 

Gdzie wyrzucić...?

Baterie, leki

Pamiętajmy, zużyte baterie to odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają toksyczne związki, m.in. ołów i kadm. Dlatego trzeba wyrzucać je do specjalnych pojemników, które znajdują się w szkołach, urzędach, instytucjach. Można je także oddać do sklepów sprzedających baterie.

Stare rtęciowe termometry należy oddać w dowolnej aptece.

Do apteki zanosimy też przeterminowane leki. Puste listki po aspirynie czy witaminie C wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane.

Plastikową butelkę po napoju

Wszystkie plastikowe butelki po napojach typu PET wyrzucamy do żółtego pojemnika (odpady suche), ale trzeba pamiętać, aby butelkę dobrze zgnieść, żeby zajmowała jak najmniej miejsca, a korek należy odkręcić, bo jest z innego typu plastiku niż butelka. Nakrętki wrzucamy do tego samego pojemnika, warto jednak sprawdzić gdyż, często plastikowe nakrętki są zbierane w różnych instytucjach, również
w szkołach, na cele charytatywne.

Karton po pizzy i inne opakowania

Można wrzucać do pojemnika na odpady suche, ale wcześniej trzeba usunąć resztki jedzenia, a także zatłuszczone fragmenty kartonu, np. wieczko.

Plastikowe pudełko po np. margarynie czy jogurcie umieszczamy również
w pojemniku na odpady suche, nawet bez specjalnego mycia.

Co zrobić z butelką po oleju lub tackami ze styropianu? Wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.

Karton po mleku

Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki i pracy z 2005 r. opakowania kartonowe do płynnej żywności zbiera się razem z metalami i tworzywami sztucznymi tzn. wyrzucamy do żółtych pojemników. Uwaga! Opakowanie składamy, żeby zajmowało mniej miejsca.

Opakowanie po makaronie

Foliowe opakowanie po makaronie, jak również ryżu czy soli wyrzucamy do żółtego

Pojemnika – odpady suche. Tak samo postępujemy z folią, w którą w sklepie zawija się wędliny i ser. Do pojemnika żółtego wrzucamy też opakowania po czipsach, batonach, zupkach w proszku itp. To laminaty z folii, papieru i aluminium, a więc opakowania wielomateriałowe.

Przepalona żarówka, zepsuta pralka

Wiemy już, że żarówek nie można wyrzucać do pojemników na szkło, bo mają inną temperaturę topnienia niż szkło butelkowe. W takim razie gdzie? Tradycyjne żarówki żarowe nie są odpadem niebezpiecznym, można wyrzucić je do zwykłego śmietnika (odpady zmieszane).

Jednak świetlówki i żarówki energooszczędne zawierają rtęć, więc pod żadnym pozorem wyrzucać ich nie można. Trzeba oddać je do punktu, gdzie zbierane są tzw. elektrośmieci, czyli zepsute komputery, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki
i lodówki. Na terenie Gminy Strzegom działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego można nieodpłatnie oddać odpady niebezpieczne. Stary sprzęt można też oddać w sklepie przy zakupie nowych urządzeń. Sprzedawca ma obowiązek bezpłatnie go od nas przyjąć.

Herbata w torebkach, chusteczka higieniczna

Herbata zarówno liściasta, jak i w torebkach to odpad organiczny, a zatem jeśli mamy domowy kompostownik, możemy wrzucać tam zużyty woreczek z herbatą. Można tu wrzucać resztki owoców i warzyw, skorupki jajek itp. Nie można pozbywać się mięsa i wyrobów mlecznych. Co ciekawe, do kompostu możemy dodawać niektóre produkty z papieru, które nie nadają się do recyklingu (np. chusteczki higieniczne, serwetki i opakowania po jajkach). Ich włókna nasycają kompost powietrzem i przyczynią się do rozwoju rozkładających go mikroorganizmów. Otrzymanym w ten sposób nawozem możemy użyźniać rośliny doniczkowe.

Słoik po ogórkach

Wrzucamy do pojemnika zielonego. Ale uwaga, metalową pokrywkę odkręcamy i umieszczamy w pojemniku na metal i tworzywa. Papierowych naklejek nie musimy odrywać, urządzenia myjące stłuczkę w hutach szkła bez problemu usuwają takie

zanieczyszczenia. Nie musimy więc także myć słoika (lepiej oszczędzać wodę), choć warto go wypłukać, żeby resztki nie gniły w pojemniku. Butelek i słoików nie powinno się tłuc przed wyrzuceniem. I jeszcze raz przypominamy – do zielonych pojemników na szkło nie wyrzucamy żarówek, szyb, luster, szklanek, kieliszków i ceramiki.

Zapalniczka

Zapalniczki są wykonane z wielu materiałów: plastiku, metalu, kamienia, więc niestety wyrzucamy je do pojemnika na odpady zmieszane. Warto zatem kupować zapalniczki z możliwością ponownego napełnienia gazem. Albo zapałki.

Zeszyt zszyty metalową sprężynką

To papier. Pamiętajmy jednak, aby usunąć metalową sprężynkę. Tak samo postępujemy z foliowymi elementami, np. w kopertach. Karton przed wyrzuceniem musimy oczyścić np. z resztek taśmy klejącej. „Gazeta Telewizyjna” czy inne kolorowe magazyny też nadają się do recyklingu. Ważne, aby makulatura była sucha i czysta.


Stanowisko Ministerstwa Środowiska w związku z ustalonymi zasadami segregowania odpadów

W związku z zapytaniami ze strony właścicieli nieruchomości odnośnie ustalonych w gminach zasad segregowania odpadów komunalnych uprzejmie informujemy, że w ustawie o odpadach zdefiniowane zostało selektywne zbieranie jako zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami.

Główne cele ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to przede wszystkim upowszechnienie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”, zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez m.in. zapewnienie powstania odpowiednich instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Pełna i prawidłowa realizacja celów ustawy może zapewnić wypełnienie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, czyli stworzenie do 2015 roku rynku selektywnego zbierania odpadów. Ponadto, Polska jest zobowiązana do osiągnięcia we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania (do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50%, a do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35%), a także poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła (do dnia 31 grudnia 2020 r. – 50%), a także innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (do dnia 31 grudnia 2020 r. – 70%).

W związku z powyższym regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy powinny swoimi zapisami zachęcać i zapewniać osiągnięcie ww. celów. Gminy powinny zapewnić pozyskanie surowców o jak najlepszej jakości, ale bez nadmiernych obciążeń dla mieszkańców i środowiska (np. zużycie wody do mycia określonych rodzajów odpadów). Dlatego też należy zwrócić uwagę, że brak jest technologicznego uzasadnienia wprowadzania dodatkowych wymagań dla mieszkańców dotyczących np. mycia odpadów opakowaniowych przed ich umieszczeniem w pojemnikach, szczególnie w sytuacji, gdy takie wymagania nie są stawiane przez podmioty przetwarzające odpady.

Zasady optymalnej segregacji

Najlepszym sposobem segregowania odpadów jest odseparowanie w oddzielnych pojemnikach następujących frakcji odpadów:

1. Papier to m.in.:

 • opakowania z papieru lub tektury,

 • gazety i czasopisma,

 • katalogi, prospekty, foldery,

 • papier szkolny i biurowy,

 • książki i zeszyty,

 • torebki papierowe,

 • papier pakowy.  

Nie powinno się wrzucać do papieru:

 • papier powlekany folią i kalkę,

 • kartony po mleku i napojach,

 • pieluchy jednorazowe i podpaski,

 • pampersy i podkładki,

 • worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,

 • tapety,

 • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

2. Tworzywa sztuczne i metale to m.in.:

 • butelki po napojach,

 • opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.),

 • opakowania po produktach spożywczych,

 • plastikowe zakrętki,

 • plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,

 • plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach,

 • styropian,

 • puszki po napojach, sokach,

 • puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),

 • złom żelazny i metale kolorowe,

 • metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,

 • folia aluminiowa,

 • kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe.

Nie powinno się wrzucać do tworzyw sztucznych i metali:

 • Strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne,

 • odpady budowlane i rozbiórkowe,

 • nie opróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach,

 • zużyte baterie i akumulatory,

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka.

3. Szkło opakowaniowe to m.in.:

 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,

 • butelki po napojach alkoholowych,

 • szklane opakowania po kosmetykach.

Nie powinno się wrzucać do szkła:

 • szkło stołowe – żaroodporne,

 • ceramika, doniczki,

 • znicze z zawartością wosku,

 • żarówki i świetlówki,

 • szkło kryształowe,

 • reflektory,

 • nie opróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach,

 • termometry i strzykawki,

 • monitory i lampy telewizyjne,

 • szyby okienne i zbrojone,

 • szyby samochodowe,

 • lustra i witraże,

 • fajans i porcelana,

 • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.

4. Odpady „zielone” - roślinne to m.in.:

 • gałęzie drzew i krzewów,

 • liście, kwiaty i skoszona trawa,

 • trociny i kora drzew,

 •  

 • owoce, warzywa itp.

Nie powinno się wrzucać do odpadów „zielonych” - roślinnych:

 • kości zwierząt,

 • mięso i padlina zwierząt,

 • olej jadalny,

 • drewno impregnowane,

 • płyty wiórowe i MDF,

 • leki,

 • odchody zwierząt,

 • popiół z węgla kamiennego,

 • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Pozostałe odpady trafią do pojemnika na odpady zmieszane – jeśli będzie ich mniej obniżymy koszty i przyczynimy się do poprawy stanu środowiska.

Niezwykle istotnym uzupełnieniem systemu jest punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który ma zapewniać odbieranie od mieszkańców odpadów, które są problematyczne i których zbieranie „u źródła” nie jest ekonomicznie i organizacyjnie uzasadnione.

Odpadami komunalnymi, które mogą być przekazywane do punktu są:

 • odpady poremontowe i budowlane,

 • odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wyposażenie wnętrz, itp.),

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki, komputery, kalkulatory, itp.),

 • zużyte baterie i akumulatory,

 • przeterminowane lekarstwa, strzykawki itp.,

 • opony,

 • odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.).


Kartonik do plastiku. Wytyczne segregacji

Rodzaje odpadów

 • makulatura (gazety, papier biurowy, opakowania z papieru, kartonu i tektury),
 • plastik (plastikowe butelki, opakowania i pojemniki z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, kartony po mleku),
 • szkło bezbarwne (bezbarwne butelki i słoiki),
 • szkło kolorowe (kolorowe butelki i słoiki).

Kartonik po mleku - makulatura czy plastik?

Kartonik po mleku to opakowanie wielomateriałowe. Choć w większości składa się z papieru, to nie może być wrzucony do pojemnika na makulaturę. Zawartość kartonika mogłaby zamoczyć zgromadzony papier, dlatego wrzucamy go do pojemnika na odpady z plastiku.

Nakrętki - zawsze osobno

Plastikowe butelki i nakrętki od butelek wyrzucamy do pojemnika na plastik. Ważne, żeby butelki nie były zakręcone.

Butelki szklane oraz słoiki również wyrzucamy bez nakrętek.


INFORMACJA
(08.05.2013)

Jest grupa odpadów, które ze względu na swoją zawartość powinny być traktowane szczególnie, ale nie są. To różnego rodzaju opatrunki, pampersy, zużyte strzykawki czy igły.
Tego typu odpady wrzucamy do pojemnika ogólnego (odpady zmieszane).

Opakowania po środkach do ochrony roślin należy zwracać do punktów, w których dokonano ich zakupu.

Przeterminowane lekarstwa powinny trafiać do aptek.


SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zgodnie z uchwałą Nr 92/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 4 grudnia 2012r o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Strzegom obowiązkowi selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości podlegają

 • papier;
 • metale;
 • tworzywa sztuczne;
 • szkło;
 • opakowania wielomateriałowe;
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji; w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;
 • odpady zielone;
 • przeterminowane leki i chemikalia;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe;
 • zużyte opony.

Co z dotychczas zawartymi umowami na odbiór odpadów?

Wypowiedz dotychczasową umowę na odbiór odpadów komunalnych ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013r.

Kto wyposaża nieruchomość w pojemniki?

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - art.5 ust.1 pkt.1 - należy do obowiązków właściciela nieruchomości, jednakże firma odbierająca odpady, wybrana w przetargu przez samorząd, będzie zobowiązana do zagwarantowania mieszkańcom możliwości nabycia pojemników w formie ich zakupu, dzierżawy, bądź najmu.

Co się stanie, jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował, że będzie segregował odpady a ich nie segreguje?

Ponieważ opłata za odpady segregowane będzie niższa, a za odpady niesegregowane wyższa, w przypadku stwierdzenia, że odpady nie są segregowane, zostanie wydana decyzja administracyjna o nałożeniu na właściciela nieruchomości wyższej opłaty.

Segregacja odpadów w zabudowie jednorodzinnej:

 1. odpady surowcowe tzw. "suche" w osobnym pojemniku o pojemności od 60 do 110 litrów lub worku koloru żółtego;
 2. odpady komunalne ulegające biodegradacji w pojemniku koloru brązowego o pojemności od 60 do 360 litrów lub w przydomowych kompostowniach;
 3. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w pojemnikach o pojemności od 60 do 3600 litrów koloru czarnego, ciemnozielonego lub w pojemniku metalowych, cynkowym;
 4. szkło w podziale na kolorowe i białe - zbiórka w "gniazdach";
 5. plastik - zbiórka w "gniazdach".

Segregacja odpadów w zabudowie wielorodzinnej:

 1. odpady surowcowe "suche" - w osobnym pojemniku koloru żółtego, o pojemności od 60 do 110 litrów,
 2. niesegregowane "zmieszane" odpady komunalne w osobnym pojemniku, koloru czarnego lub ciemnozielonego lub w pojemniku metalowym, cynkowym, o pojemności od 60 do 3600 litrów;
 3. szkło w podziale na kolorowe i bezbarwne - zbiórka w "gniazdach";
 4. plastik - zbiórka w "gniadach".

Zasady prawidłowej segregacji odpadów:

 1. opróżnij opakowania z jego zawartości, wylej płyny z butelek, słoików usuń pozostałości z innych opakowań;
 2. wyczyść w miarę możliwości segregowane opakowanie,
 3. odkręć z butelek nakrętki, kapsle,
 4. odpady makulatury pozbądź elementów plastikowych,
 5. w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych minimalizuj (zgnieć) opakowania jednorazowe oraz podejmuj działania zmierzające do ponownego wykorzystania lub naprawy użytkowanych przedmiotów.

 

JAK SEGREGOWAĆ

Odpady surowcowe "suche" - pojemnik koloru żółtego lub worek

 

Wyselekcjonowane z odpadów komunalnych odpady suche, w tym opakowaniowe bez zawartości, takie jak:
 • papier,
 • tworzywa sztuczne, (w tym butelki PET zgniecione),
 • wszelkiego rodzaju tworzywa sztuczne,
 • makulatura, gazety,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • opakowania z metali żelaznych,
 • opakowania z metali nieżelaznych;
 • pojemniki po kosmetykach (czyste),
 • tekstylia,
 • reklamówki, woreczki foliowe,
 • kartony, torebki po mleku, sokach itp.

 

Odpady ulegające biodegradacji - pojemnik koloru brązowego lub przydomowy kompostownik

Odpady ulegające biodegradacji z terenów zieleni, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, w tym:
 • odpady kuchenne,
 • resztki i obierki z owoców i warzyw,
 • skoszona trawa i zgrabione liście,
 • rośliny, ziemia po kwiatach,
 • trociny,
 • drewno (o gabarytach umożliwiających umieszczenie w pojemniku) 
 • fusy z kawy i herbaty,
 • skorupki jajek,
 • inne odpady nadające się do kompostowania czyli biodegradowalne

 

Odpady komunalne zmieszane - pojemnik koloru czarnego lub ciemnozielonego lub pojemnik metalowy (cynkowy)

 • odpady, które nie znalazły się w pojemnikach na odpady surowcowe i biodegradowalne,
 • tutaj wrzucamy również zimny popiół

 

Gniazda selektywnej zbiórki odpadów

 • pojemniki na szkło
 • pojemniki na plastik

 


 

do góry  |