AKTUALNOŚCI

  

 

OGŁOSZENIE: WYMIANA PIECÓW - etap II 
(17.11.2017)

A A A


W związku z dużym zainteresowaniem został wydłużony termin składania „Ankiet uczestnika projektu” do dnia 30 maja 2018 r. Wszystkich chętnych zapraszamy do złożenia ankiet, które warunkują późniejsze złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródła ciepła.


 

Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców gminy dotacją na wymianę starych pieców w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego", ustanowionego uchwałą Nr 56/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 21 sierpnia 2017r., podjęto decyzję o przedłużeniu naboru ankiet mieszkańców chętnych na wymianę źródeł ciepła w 2018 roku.

Mieszkańcy, którzy zadeklarowali wykonanie prac do 30 października 2017 r. i nie dotrzymali tego terminu, muszą ponownie złożyć ankietę, ponieważ niezbędna jest aktualizacja przewidywanego terminu realizacji wymiany pieca i potwierdzenie woli dalszego udziału w programie. - O uzyskanie dotacji w 2018 roku mogą się ubiegać wyłącznie osoby, które złożą ankietę do końca kwietnia 2018 roku i zadeklarują wykonanie inwestycji do 30 października 2018 r., których wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy wpłynie w tym terminie do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu - informuje Zbigniew Suchyta, burmistrz Strzegomia.

Wszystkie osoby chcące wymienić piec przy wsparciu gminy, mają czas do 30 kwietnia 2018 r. na złożenie ankiety. Kompletne wnioski przyjmowane są do 30 października 2018 r. Przypomnijmy, że mieszkańcy, którzy zdecydują się na wymianę szkodliwych dla środowiska źródeł ciepła na nowe, mogą liczyć na dofinansowanie ze strony gminy w kwocie nieprzekraczającej 50% wartości kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 4 000 zł.

Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji prosimy o zapoznanie się z treścią Uchwały Nr 56/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu gminy Strzegom w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego".

Uchwała oraz wniosek o udzielnie dotacji dostępne są:

 • w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu (I piętro, pok. nr 26).

 • na www.bip.strzegom.pl  w zakładce "Uchwały Rady",

 • na stronie internetowej www.strzegom.pl w zakładce "Wymiana pieców" ( w tym wniosek w formie edytowalnej)

Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z uchwałą. Zawarto w niej m. in. podstawowe definicje, wymagania i wykaz kosztów, które mogą zostać uznane za kwalifikowalne, a także opis procedury i warunków uzyskania dotacji.

Szczegółowe informacje o projekcie i programie można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, ul. Rynek 38,
I piętro, pok. nr 26, pod numerem telefonu 74 85 60 531.

Wypełnione ankiety należy składać w Wydziale Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Strzegomiu (parter, pok. nr 15) najpóźniej do 30 kwietnia 2018r. (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego).


PLIKI DO POBRANIA:

 • ANKIETA UCZESTNIKA PROJEKTU
   

 • UCHWAŁA NR 56/17
  RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU
  z dnia 21 sierpnia 2017 r.
  w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Strzegom w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”


 

 


do góry  |