AKTUALNOŚCI
 

Mieszkańcy pytają? - Burmistrz odpowiada


  

Zbigniew Suchyta

Uprzejmie informuję, że w przypadku pytań powtarzających się lub też niedotyczących funkcjonowania gminy jako jednostki samorządowej i działalności Burmistrza w zakresie realizacji zadań własnych gminy, kierowane do Burmistrza pytania pozostaną bez odpowiedzi. Jednocześnie proszę o cierpliwość. Okres oczekiwania na odpowiedzi jest zróżnicowany i uzależniony od problematyki pytań. Zadawane przez Państwa pytania niejednokrotnie wymagają sięgnięcia po materiały do różnych dokumentacji oraz baz danych i opracowania zebranych informacji.

Z poważaniem - Zbigniew Suchyta


Przepisz kod z obrazka: *
* - oznacza pola wymagane.


Szanowni Panstwo!
Informuję, że odpowiedzi na zadawane pytania na stronie internetowej ukazują się co dwa tygodnie w środę po wtorkowym wydaniu "Wiadomości Gminnych Strzegom". Nadmieniam, że wszystkie pytania interwencyjne były przekazywane do odpowiednich komórek i realizowane na bieżąco.
Z poważaniem - Zbigniew Suchyta - Burmistrz Strzegomia

Wybierz kategorię aby zobaczyć odpowiedzi:

Znalezionych pytań: 85, strona 4 z 17
<<<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   >>>

PYTANIE z dnia: 2015-07-13   Imię/nick: bruno
Kategoria pytania: Lokale komunalne i socjalne 
Szanowny Burmistrzu, co z budownictwem czynszowym? kiedy powstanie budynek komunalny? jakie są plany w tym zakresie? 
 
ODPOWIEDŹ:
Nie planujemy budowy budynku komunalnego. Oferta mieszkań do kupna i wolnych terenów pod budownictwo jest tak duża, że młodzi ludzie powinni podejmować działania celem posiadania własnego mieszkania. Nie może być tak, że w niektórych rodzinach z pokolenia na pokolenie dostaje się mieszkania, a ci pracowici muszą je zdobywać sami. Sprawy szczególne będziemy obsługiwać w ramach zwalniania mieszkań komunalnych i socjalnych.

Pozdrawiam - Zbigniew Suchyta 
Data publikacji: 2015-07-23 

PYTANIE z dnia: 2015-06-19   Imię/nick: Anna
Kategoria pytania: Lokale komunalne i socjalne 
Panie burmistrzu, dlaczego tak duża podwyżka za mieszkanie? Dotyczy budynku na ul. Wesołej 2. 
 
ODPOWIEDŹ:
Podwyżki za mieszkania spowodowane są wysokimi kosztami utrzymania bieżącego i remontów mieszkań komunalnych. Strzegom to gmina, która posiada jeszcze bardzo duży zasób mieszkań komunalnych i socjalnych. Naszą intencją i wnioski mieszkańców są takie, by wykupywać mieszkania na własność. Bonifikaty, które obowiązują w chwili obecnej to 95% i 99%. Wielu mieszkańców naszej gminy wykupiło już mieszkania i uważają za niezasadne remonty mieszkań komunalnych ze środków gminy (czyli także ich), kiedy mieszkania własnościowe remontują sami. Ja podzielam ten punkt widzenia, bo o własne lepiej się dba, a o gminne często nie, bo to nie moje.

Pozdrawiam - Zbigniew Suchyta 
Data publikacji: 2015-07-13 

PYTANIE z dnia: 2015-04-10   Imię/nick: jarek
Kategoria pytania: Lokale komunalne i socjalne 
Gdzie i u kogo można sie starać o takie mieszkanie? Obecnie mam bardzo ciężką sytuację mieszkaniową, a za parę miesięcy nie będę miał gdzie juz mieszkać. 
 
ODPOWIEDŹ:
Proszę o kontakt z Wydziałem Gospodarki Lokalowej w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu – nr telefonu (74) 8560-522.

Pozdrawiam - Zbigniew Suchyta 
Data publikacji: 2015-04-29 

PYTANIE z dnia: 2015-02-10   Imię/nick: Absolwentka LO
Kategoria pytania: Lokale komunalne i socjalne 
Witam Panie Burmistrzu, Chciałam uzyskać informację czy mam szansę dostać mieszkanie komunalne, socjalne lub do remontu w Strzegomiu jeśli jestem młodą matką wychowującą samotnie ponad rocznego synka? Obecnie poszukuje pracy oraz studiuje zaocznie a w utrzymaniu wspierają mnie rodzice. Metraż mieszkania rodziców to 62 m2 a liczba mieszkających (zameldowanych) tu osób to 8. 
 
ODPOWIEDŹ:
Informuję, że zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Strzegom, tryb zaspokajania potrzeb mieszkaniowych oraz kryteria wyboru osób, z którymi umowy najmu są zawierane w pierwszej kolejności określa uchwała nr 83/08 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 grudnia 2008 r. Zgodnie z cytowaną uchwałą, osoby zainteresowane uzyskaniem gminnego mieszkania muszą złożyć wniosek o przydział lokalu, który po zaktualizowaniu danych w ankiecie weryfikacyjnej, zostanie oceniony przez zarządcę zasobów gminnych – Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 75 pod kątem spełnienia kryterium powierzchniowego i dochodowego. ?ączne spełnienie obu tych kryteriów umożliwi umieszczenie nazwiska zainteresowanych osób na liście oczekujących na przydział lokalu. Przy czym nazwiska osób o niższych dochodach i tych, które mają uprawnienie do lokalu na podstawie prawomocnego wyroku sądu, umieszczane są na liście osób uprawnionych do otrzymania lokalu socjalnego. Osoby zaś, które osiągnęły dochody kwalifikujące ich do otrzymania lokalu mieszkalnego – na liście osób uprawnionych do otrzymania właśnie takiego lokalu. Przydział lokali następuje zgodnie z kolejnością umieszczenia osób uprawnionych na listach przydziałów na dany rok. W odniesieniu natomiast do przydziału lokalu do remontu informuję, że gmina Strzegom po odzyskaniu lokalu w swój zasób może, po oszacowaniu możliwości finansowych realizacji prac remontowych niezbędnych do wykonania, przeznaczać go do remontu, który przeprowadzi we własnym zakresie i na własny koszt przyszły najemca. Osoby zainteresowane ubieganiem się o przydział takiego lokalu mają prawo do pisemnego złożenia wniosku w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia informacji zawierającej dokładny adres lokalu, który został przeznaczony do remontu, jego strukturę, ogólny zakres prac remontowych oraz szacunkowy koszt ich wykonania. W ogłoszeniu zostaje również wskazany dzień, w którym osoby zainteresowane mogą przedmiotowy lokal obejrzeć. W chwili obecnej jednak gmina Strzegom nie dysponuje takimi lokalami, niemniej jednak proszę o systematyczne obserwowanie tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie lub w siedzibie zarządcy, lub też strony internetowej www.bip.strzegom.pl, gdzie w zakładce „Wiadomości” zamieszczane są ogłoszenia o przeznaczeniu lokali do remontu.. Wniosek o przydział takiego lokalu będzie Pani mogła pobrać, wypełnić i złożyć dopiero po obejrzeniu konkretnego lokalu i akceptacji warunków określonych w ogłoszeniu.

Pozdrawiam - Zbigniew Suchyta 
Data publikacji: 2015-03-12 

PYTANIE z dnia: 2014-11-16   Imię/nick: ewa
Kategoria pytania: Lokale komunalne i socjalne 
Panie Burmistrzu;Dlaczego my mieszkańcy ulic: Św. Anny od nr 11 do nr 17 nie mamy postawionych pojemników na segregacje śmieci,a już rok minął a tu nie ma żadnych pojemników a pomimo tego płacimy ? 
 
ODPOWIEDŹ:
Informuję, że zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez m.in. wyposażenie swoich nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Obowiązek wyposażenia przedmiotowych nieruchomości w wymagane pojemniki – czyli czarne lub ciemnozielone z przeznaczeniem na odpady zmieszane oraz żółte na odpady suche, spoczywa na wspólnotach, w imieniu których działa ich zarządca. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Strzegomiu parokrotnie uczestniczyli w wizji terenu przy udziale mieszkańców Państwa Wspólnot, którzy poinformowani zostali o zasadach prawidłowego zbierania odpadów. Gmina Strzegom wystąpiła także do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzegomiu z prośbą o doposażenie Państwa Wspólnot w pojemniki. Fakt niezabezpieczenia przez właścicieli nieruchomości miejsc pod ustawienie pojemników na odpady komunalne nie powinien być pretekstem do przerzucania tego obowiązku na gminę. Gmina w każdym przypadku będzie służyć wspólnotom pomocą i poradą, ale nie może realizować powinności właścicieli.

Pozdrawiam - Zbigniew Suchyta 
Data publikacji: 2014-11-27 

Znalezionych pytań: 85, strona 4 z 17
<<<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   >>>

 

do góry  |