AKTUALNOŚCI
 

Mieszkańcy pytają? - Burmistrz odpowiada


  

Zbigniew Suchyta

Uprzejmie informuję, że w przypadku pytań powtarzających się lub też niedotyczących funkcjonowania gminy jako jednostki samorządowej i działalności Burmistrza w zakresie realizacji zadań własnych gminy, kierowane do Burmistrza pytania pozostaną bez odpowiedzi. Jednocześnie proszę o cierpliwość. Okres oczekiwania na odpowiedzi jest zróżnicowany i uzależniony od problematyki pytań. Zadawane przez Państwa pytania niejednokrotnie wymagają sięgnięcia po materiały do różnych dokumentacji oraz baz danych i opracowania zebranych informacji.

Z poważaniem - Zbigniew Suchyta


Przepisz kod z obrazka: *
* - oznacza pola wymagane.


Szanowni Panstwo!
Informuję, że odpowiedzi na zadawane pytania na stronie internetowej ukazują się co dwa tygodnie w środę po wtorkowym wydaniu "Wiadomości Gminnych Strzegom". Nadmieniam, że wszystkie pytania interwencyjne były przekazywane do odpowiednich komórek i realizowane na bieżąco.
Z poważaniem - Zbigniew Suchyta - Burmistrz Strzegomia

Wybierz kategorię aby zobaczyć odpowiedzi:

Znalezionych pytań: 87, strona 4 z 18
<<<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   >>>

PYTANIE z dnia: 2015-10-23   Imię/nick: ela
Kategoria pytania: Lokale komunalne i socjalne 
Witam panie burmistrzu. Mam pytanie odnośnie mieszkania socjalnego, o które chciałabym się ubiegać. Jestem zameldowana u rodziców, lecz od pięciu lat wynajmuję mieszkanie. Mieszkanie u rodziców to 42 m2. ?ączna liczba osób zamieszkujących to cztery, łącznie ze mną. Czy mam szanse na jakiekolwiek mieszkanie z urzędu, nawet do generalnego remontu? Proszę o odpowiedź. 
 
ODPOWIEDŹ:
Osoby zainteresowane uzyskaniem gminnego mieszkania muszą złożyć stosowny wniosek o przydział lokalu. Wniosek, po zaktualizowaniu danych w ankiecie weryfikacyjnej, zostanie oceniony przez zarządcę zasobów gminnych – Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o. o. z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 75, pod kątem spełnienia kryterium powierzchniowego i dochodowego. ?ączne spełnienie obu tych kryteriów umożliwi umieszczenie nazwiska zainteresowanych osób na liście oczekujących na przydział lokalu. Przy czym, nazwiska osób o niższych dochodach i tych, które mają uprawnienie do lokalu na podstawie prawomocnego wyroku sądu, umieszczane są na liście osób uprawnionych do otrzymania lokalu socjalnego. Osoby zaś, które osiągnęły dochody kwalifikujące ich do otrzymania lokalu mieszkalnego – na liście osób uprawnionych do otrzymania właśnie takiego lokalu. Ostateczny przydział lokali następuje zgodnie z kolejnością ustaloną na listach przydziałów ustaloną na dany rok. Wniosek o przydział lokalu dostępny jest w siedzibie wskazanego wyżej zarządcy, tut. Urzędzie lub na stronie internetowej: www.bip.strzegom.pl, w zakładce: Karty usług/Gospodarka lokalowa/ Formularz:pdf. Wniosek należy wypełnić i złożyć w siedzibie wskazanego wyżej zarządcy, budynku administracyjnym zarządcy – kasie (Strzegom, Rynek wewnętrzny), lub w Wydziale Obsługi Interesantów w tut. Urzędzie (parter, pok. nr 15). Odzyskiwane w zasób gminy Strzegom lokale mogą zostać również przekazane do remontu we własnym zakresie i na własny koszt przyszłego najemcy. Informacje o zadysponowaniu lokalu do przydziału w tym trybie umieszczane są na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie, w siedzibie zarządcy oraz na stronie internetowej www.bip.strzegom.pl, w zakładce: Wiadomości. Osoby zainteresowane ubieganiem się o przydział takiego lokalu mają prawo do pisemnego złożenia wniosku w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia informacji zawierającej dokładny adres lokalu, który został przeznaczony do remontu, jego strukturę, ogólny zakres prac remontowych oraz szacunkowy koszt ich wykonania. W ogłoszeniu zostaje również wskazany dzień, w którym osoby zainteresowane mogą przedmiotowy lokal obejrzeć. Wniosek o przydział takiego lokalu należy pobrać, wypełnić i złożyć dopiero po obejrzeniu konkretnego lokalu i akceptacji warunków określonych w ogłoszeniu.

Pozdrawiam - Zbigniew Suchyta 
Data publikacji: 2015-11-25 

PYTANIE z dnia: 2015-08-17   Imię/nick: Mieszkanka Goczałkowa
Kategoria pytania: Lokale komunalne i socjalne 
Szanowny panie burmistrzu, mam do pana pytanie - czy tak można, gdy jedna osoba rujnuje mi życie. Wszędzie zajmuje miejsca bezprawnie, robienie samowolki czyli komórki oraz usłyszałam, że chce robić centralne, ale jak? Gdy my palimy w piecu jednym kominem. Również nie można się dogadać z nią, bo zaraz z koparą wyskakuje. Również wszędzie gdzie są wyjścia ewakuacyjne, to są pozastawiane szafkami z butami i na górze. Jednocześnie nie będzie można opału przywieść do piwnicy bo mam okno zastawione ich szpargałami. Panie burmistrzu, co w tej sytuacji mam zrobić? Ja już do niej nie mam siły. Panie burmistrzu, proszę bardzo o poradę lub o pomoc w tej sytuacji, pozdrawiam. 
 
ODPOWIEDŹ:
Proszę o kontakt osobisty w tej sprawie, gdyż trudno ustalić fakty tylko z e-maila.

Pozdrawiam - Zbigniew Suchyta 
Data publikacji: 2015-10-19 

PYTANIE z dnia: 2015-07-13   Imię/nick: bruno
Kategoria pytania: Lokale komunalne i socjalne 
Szanowny Burmistrzu, co z budownictwem czynszowym? kiedy powstanie budynek komunalny? jakie są plany w tym zakresie? 
 
ODPOWIEDŹ:
Nie planujemy budowy budynku komunalnego. Oferta mieszkań do kupna i wolnych terenów pod budownictwo jest tak duża, że młodzi ludzie powinni podejmować działania celem posiadania własnego mieszkania. Nie może być tak, że w niektórych rodzinach z pokolenia na pokolenie dostaje się mieszkania, a ci pracowici muszą je zdobywać sami. Sprawy szczególne będziemy obsługiwać w ramach zwalniania mieszkań komunalnych i socjalnych.

Pozdrawiam - Zbigniew Suchyta 
Data publikacji: 2015-07-23 

PYTANIE z dnia: 2015-06-19   Imię/nick: Anna
Kategoria pytania: Lokale komunalne i socjalne 
Panie burmistrzu, dlaczego tak duża podwyżka za mieszkanie? Dotyczy budynku na ul. Wesołej 2. 
 
ODPOWIEDŹ:
Podwyżki za mieszkania spowodowane są wysokimi kosztami utrzymania bieżącego i remontów mieszkań komunalnych. Strzegom to gmina, która posiada jeszcze bardzo duży zasób mieszkań komunalnych i socjalnych. Naszą intencją i wnioski mieszkańców są takie, by wykupywać mieszkania na własność. Bonifikaty, które obowiązują w chwili obecnej to 95% i 99%. Wielu mieszkańców naszej gminy wykupiło już mieszkania i uważają za niezasadne remonty mieszkań komunalnych ze środków gminy (czyli także ich), kiedy mieszkania własnościowe remontują sami. Ja podzielam ten punkt widzenia, bo o własne lepiej się dba, a o gminne często nie, bo to nie moje.

Pozdrawiam - Zbigniew Suchyta 
Data publikacji: 2015-07-13 

PYTANIE z dnia: 2015-04-10   Imię/nick: jarek
Kategoria pytania: Lokale komunalne i socjalne 
Gdzie i u kogo można sie starać o takie mieszkanie? Obecnie mam bardzo ciężką sytuację mieszkaniową, a za parę miesięcy nie będę miał gdzie juz mieszkać. 
 
ODPOWIEDŹ:
Proszę o kontakt z Wydziałem Gospodarki Lokalowej w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu – nr telefonu (74) 8560-522.

Pozdrawiam - Zbigniew Suchyta 
Data publikacji: 2015-04-29 

Znalezionych pytań: 87, strona 4 z 18
<<<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   >>>

 

do góry  |